Statens naturoppsyn har felt ytterligere to ulver i Bograngen-reviret

OPPDATERING 19. FEBRUAR KLOKKA 11.55:

SNO har avsluttet fellingsforsøket i Bograngenreviret etter at en tispe og tre hanner har blitt felt i reviret, melder Miljødirektoratet på Twitter lørdag formiddag.

– Det kan ikke utelukkes at det går igjen en ulv i området. Mye spor i området vanskeliggjør sporleting, så vi er avhengig av ny snø for å avklare dette nærmere. Vi vurderer fortløpende videre oppfølging, skriver direktoratet på Twitter.

Det er i dag felt ytterligere to ulver i Bograngenreviret. Begge var hanner. SNO undersøker eventuell forekomst av ytterligere dyr innenfor fellingsområdet, melder Miljødirektoratet på Twitter like etter klokka 19 fredag.

De to ulvene ble felt litt før og litt etter klokka 12.30, opplyser seksjonsleder i Statens naturoppsyn Veronica Sahlén i en SMS til Rovdyr.org.

Torsdag felte SNO to ulver, ett voksent hanndyr og ei voksen tispe.

Klima- og miljødepartementet ba tirsdag SNO om å gjennomføre statlig uttak av ulveflokkene i revirene Rømskog og Bograngen. SNO har fått i oppdrag å ta ut inntil seks ulver i Bograngen i Innlandet og inntil ti i Rømskog i Viken. 

Bakgrunnen for at SNO har fått oppdraget, er at lisensfellingen kom i gang fire dager før lisensfellingsperiodens utløp – etter at fellingen først ble stanset i rettsvesenet. Dermed ble ikke kvota fylt.

Elleve ulver av 28 på kvota ble felt av lisensjegere i løpet av de fire dagene før jaktperioden utløp, og SNO skal felle det som gjenstår.

Under ordinær lisensfelling innenfor forvaltningsområdet ble åtte ulver felt i Hornmoen, to i Slettås og én i Bograngen.

Departementet åpnet like før jul for at ulvene i revirene Hornmoen, Slettås, Bograngen og Rømskog skulle kunne skytes, men fellingen ble stanset før den kunne begynne av Oslo tingrett.

Tre organisasjoner har krevd at rettsvesenet skal stanse ordinær lisensfelling innenfor ulvesona. Tingretten etterkom kravet om fellingsstans, men lagmannsretten åpnet for felling igjen forrige fredag.

Lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglede ulv, mer folkelig omtalt som ulvesona, kan normalt foregå fra og med 1. januar til og med 15. februar.

Ved oppdrag om ekstraordinære uttak har SNO anledning til å bruke andre virkemidler enn hva som ordinært er tillatt ved felling av vilt. Dette inkluderer blant annet bruk av helikopter og andre motorkjøretøy. Hvilke virkemidler som tas i bruk i det enkelte tilfelle vil være avhengig av forholdene og forutsetningene i de områdene oppdrag skal gjennomføres i.

Bildet øverst i artikkelen viser de to ulvene som ble felt fredag. Foto: Statens naturoppsyn