Årsmøte i FNR Nord-Trøndelag lokallag torsdag 18. april

Årsmøte i FNR Nord-Trøndelag lokallag torsdag 18. april 2024 kl. 19.00 på Heia Gjestegård i Grong.

Åsmund Ystad, daglig leder i FNR, orienterer om aktuelle saker og om arbeidet i FNR sentralt.