Superulven V1157 på svensketur, bekrefter Miljødirektoratet

Før helga meldte den svenske avisa Jaktjournalen at hannulven V1157 har oppholdt seg i länet Dalarna i Sverige. Til avisa bekrefter sjefen for viltanalyseenheten ved det svenske Naturvårdsverket, Mona HansErs, at ulven var i Dalarna torsdag.

Hos det norske Miljødirektoratet er seniorrådgiver Kjell Vidar Seljevoll overrasket over at svenske miljømyndigheter har offentliggjort informasjon om ulvens opphold i Sverige.

– Men jeg kan si såpass som at det Naturvårdsverket opplyser er riktig. Denne ulven var i Sverige torsdag, sier Seljevoll til Rovdyr.org. 

V1157 dukket opp i Jämtand i Sverige seint i fjor høst, og ble påvist ved DNA i Engerdal kommune i Innlandet i desember. Ikke lenge etterpå ble den sporet av Statens naturoppsyn, som bedøvet den, fanget den inn og satte på GPS-halsbånd

Hannulven regnes som genetisk viktig i en innavlet svensk-norsk ulvestamme fordi den antas å være innvandret fra Finland eller Russland. 

For å unngå at den skulle felles på lisens i områder utenfor ulvesona, har Statsforvalteren i Innlandet gjennom vinteren stanset lisensfelling i ulike områder i og rundt Østerdalen og Gudbrandsdalen etter hvert som GPS-senderen har gitt nye opplysninger om ulvens bevegelser. 

5. april ble ulven til slutt flyttet fra Dovre utenfor ulvesona til Våler i Solør innenfor sona. Samtidig ble GPS-klava byttet ut. Ulvesona er forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge. 

Hannulven V1157 ble flyttet fra Dovre til Våler, begge steder i Innlandet, tidligere i april. Her er ulven i immobilisert tilstand. Foto her og øverst i artikkelen: Miljødirektoratet / Statens naturoppsyn

– Hvor lenge har V1157 vært i Sverige? 

– Den tok en runde på norsk territorium etter at den ble sluppet og gikk deretter over grensa til Sverige 9. april, sier Seljevoll. 

– Hvor ofte mottar Miljødirektoratet informasjon fra GPS-halsbåndet?

– Det har vi bestemt oss for å ikke gå ut med, men jeg kan si såpass som at vi har skrudd opp og ned på sendefrekvensen, sier Seljevoll.

Kjell Vidar Seljevoll holder innlegg om temaet «Genetisk verdifull ulv for Norge og Sverige» under «Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn 2024» på Hamar i januar i år. Foto: Svein Egil Hatlevik
Dette bildet fra Seljevolls innlegg under konferansen på Hamar viser kartplott over bevegelsene til V1157 like før og etter nyttår. Ulven har her hovedsakelig oppholdt seg i Rendalen kommune i Innlandet, Foto: Svein Egil Hatlevik

GPS-teknologien muliggjør at informasjon om ulvens oppholdssted kan sendes minutt for minutt, men dét koster mye batterikapasitet. Derfor er det vært vanlig for denne typen halsbånd å sende informasjon én til to ganger i døgnet. 

– Er det suksess eller fiasko for norske miljømyndigheter hvis ulven V1157 etablerer seg i Sverige?

– Det er for tidlig å evaluere. Vi har ikke sett noen tegn til at den har sluttet å vandre og slått seg ned noe sted. Generelt ser Miljødirektoratet på ulv i Norge og Sverige som én felles bestand. Så lenge den etablerer seg og spre sine avkom inn i den felles bestanden, er det måloppnåelse i våre øyne, sier Seljevoll.

Det finnes reindrift i Dalarnas län, og ulven vil leve farligere hvis den beveger seg inn i kalvingslandet til Idre sameby nord i länet enn dersom den beveger seg sørover. 

– Er V1157 fortsatt i Dalarna? Hvor, i så fall?

– Vi har tydeligvis en annen praksis når det gjelder offentliggjøring av ulvens tilholdssted enn Naturvårdsverket, og jeg kan ikke si annet enn at den var i Sverige torsdag i forrige uke, slik som Naturvårdsverket har bekreftet, svarer Seljevoll.

Mona HansErs i Naturvårdsverket var ikke tilgjengelig da Rovdyr.org forsøkte å nå henne for kommentar mandag formiddag.