Ulven V1157 er fortsatt i Dalarna, opplyser svenske myndigheter

En ulv som har status som genetisk viktig og ble flyttet fra Dovre til Våler i Solør i begynnelsen av april, har vært i Sverige i to uker.

Hannulven V1157 ble flyttet fra Dovre til Våler i Innlandet 5. april. Ulven regnes som genetisk viktig i en innavlet svensk-norsk ulvestamme, og ble transportert fra utenfor ulvesona til innenfor ulvesona for å unngå at den ble felt på lisens.

Mandag meldte Rovdyr.org at ulven krysset grensa fra Norge til Sverige få dager etter at den ble sluppet ut i et ikke nærmere angitt sted i Våler kommune i Solør.

– Den tok en runde på norsk territorium etter at den ble sluppet og gikk deretter over grensa til Sverige 9. april, sa Kjenn Vidar Seljevoll, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, til Rovdyr.org mandag.

Det var Miljødirektoratet som vedtok at ulven skulle omlokaliseres og direktoratets feltorgan, Statens naturoppsyn, som sto for den praktiske gjennomføringen.

Ulik grad av åpenhet

Miljødirektoratet ville mandag verken bekrefte eller avkrefte hvorvidt ulven fortsatt var i Sverige.

Seljevoll kunne samtidig opplyse at Miljødirektoratets praksis knyttet til informasjon om V1157s bevegelser er at de ikke går ut med hvor den befinner seg på dag til dag-basis.

Ulven er utstyrt med et halsbånd med GPS-sender, som kan sende posisjonsdata opptil hvert minutt, men som vanligvis sender en gang eller to i døgnet for å spare batterikapasitet.

Det var den svenske miljømyndigheten Naturvårdsverket som først bekreftet overfor den svenske avisa Jaktjournalen at ulven oppholdt seg ett eller annet sted i länet Dalarna i Midt-Sverige. Denne opplysningen ble stadfestet torsdag i forrige uke.

Da Rovdyr.org mandag sendte epost til Naturvårdsverkets enhetssjef Mona HansErs for å spørre om ulven fortsatt oppholder seg i Sverige, henviste hun til Länsstyrelsen i Dalarna. Länsstyrelsen er et myndighetsorgan som omtrent tilsvarer statsforvalteren i Norge.

Bekreftelse fra Dalarna

Tirsdag morgen svarer Länsstyrelsen på en henvendelse fra Rovdyr.org:

– Jeg kan bekrefte at ulven fortsatt er i Dalarna, men kan ikke gi mer presis information enn dette på det nåværende tidspunkt, skriver Ellinor Theorin ved Enheten för vilt i Länsstyrelsen i Dalarnas län i en epost.

Dalarnas län er med sitt areal på drøyt 28 000 kvadratkilometer større enn Troms fylke, men mindre enn Vestland fylke. Kart: Wikimedia Commons

Seniorrådgiver Kjell Vidar Seljevoll i Miljødirektoratet sier tirsdag formiddag at svenske myndigheter kan ha en annen tilnærming til opplysninger om en ulv som er GPS-merket i Norge enn norske myndigheter.

– Det har jeg for så vidt ingen mening om, sier han på telefon til Rovdyr.org.

To lovhjemler

Miljødirektoratet forholder seg til et svar fra daværende miljøstatsråd Sveinung Rotevatn, avgitt på et skriftlig spørsmål fra Stortinget i 2021, opplyser Seljevoll.

I svaret fra statsråden framgår det at offentlighetsloven § 24 tredje ledd og miljøinformasjonsloven § 11 gir hjemmel for å unnta opplysninger for innsyn:

«Det kan bli gjort unntak frå innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld opplysningar der unntak er påkravd fordi innsyn ville lette gjennomføringa av handlingar som kan skade delar av miljøet som er særleg utsette, eller som er trua av utrydding», heter det i Rotevatns svar fra 2021. Spørsmålsstiller er Senterpartiets Ole André Myhrvold.

Tidligere miljøstatsråd Sveinung Rotevatn fotografert i forbindelse med flyttingen av den såkalte Setten-hannen i 2021. Denne ulven hadde også status som genetisk viktig. Foto: Svein Egil Hatlevik

– Hvordan fungerer informasjonsutvekslingen med svenske miljømyndigheter hva angår bevegelsene til V1157?

– Svenske myndigheter har tilgang til opplysningene i sanntid gjennom samme tekniske løsning som norske myndigheter. At de kan få det, følger av en avtale mellom de to landene fra 2012, som er gjengitt i kapittel 2.6 i stortingsmeldingen «Ulv i norsk natur» fra 2016, svarer Seljevoll.

– Har denne ulven vært i Sverige hele tida siden 9. april?

– Ja, det har den, svarer Seljevoll.

V1157 dukket opp i Jämtand i Sverige seint i fjor høst, og ble påvist ved DNA i Engerdal kommune i Innlandet i desember. Ikke lenge etterpå ble den sporet av Statens naturoppsyn, som bedøvet den, fanget den inn og satte på GPS-halsbånd. Dette halsbåndet ble byttet ut da ulven ble flyttet i starten av april.

Ulven har status som genetisk viktig fordi den antas å være innvandret fra Finland eller Russland og dermed har genmateriale som vil tilføre den innavlede svensk-norske ulvebestanden genetisk variasjon. 

Bildet øverst i artikkelen viser ulven V1157 i immobilisert tilstand like før flytting 5. april. Foto: Miljødirektoratet / Statens naturoppsyn