DNA-analyser gir treff på finsk-russisk ulv: – Den må vekk, død eller levende

En ulv som klassifiseres som genetisk viktig har vært i Engerdal kommune forrige uke. Dette framgår av analyseresultater som ble tilgjengelige i Rovbase.no tirsdag.

Rovdata har analysert to urinprøver og en skitprøve samlet inn ved Femunden i Innlandet. Resultatene viser at urinprøvene stammer fra den finskrussiske immigranten med navnet V1157, mens skitprøven kommer fra rødrev, skriver Rovdata i en pressemelding like etter klokka 14 tirsdag. 

Har stanset lisensfelling

Hannulven har forårsaket at lisensfelling av ulv er satt på vent i Engerdal kommune og deler av kommunene Rendalen og Trysil i Innlandet, samt i deler av Røros kommune i Trøndelag.

Fra Elgå reinbeitedistrikt i Engerdal har Rovdyr.org fått rapportert om uro i reinflokken over flere dager. 

Ulven betegnes som genetisk viktig fordi den bærer på nye genetiske varianter utenfra som, hvis de spres i bestanden, kan bidra til å redusere den ekstreme graden av innavl i blant ulver i Sverige og Norge, skriver Rovdata i pressemeldingen.

– Vi har hasteanalysert og mottatt svarene på de første to urinprøvene og den første innsamlede skitprøven. Urinprøvene gav positivt treff på at dette er den finskrussiske immigranten som betegnes som genetisk viktig, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata, i pressemeldingen.

Dokumentert i Sverige

De resterende ankomne skitprøvene fra området ligger fortsatt på -80 graders frys for å ta knekken på eventuelle parasitter før de vil bli analysert.

Ulven er tidligere påvist ved hjelp av DNA ved innsjøen Rogen like ved riksgrensa på svensk side 4. desember og lenger nordøst 19. oktober.

Rendrifta har nulltoleranse

Inge Even Danielsen er leder i Norske reindriftssamers landsforbund og reineier i distriktet Gåebrien Sijte med hovedtilhold i Røros i Trøndelag.

– Ulven må vekk, død eller levende. Det er nulltoleranse for ulv innenfor det samiske reinbeiteområdet uansett hva slags klassifisering den har, sier Danielsen til Rovdyr.org.

Det er en betydelig overlapp mellom vinterbeitene til Gåebrien Sijte og området som nå er avstengt for lisensfelling av ulv. 

– For øyeblikket har vi lite rein på østsiden av Femunden. Men områdene er uansett viktige beiter for oss, sier Danielsen.

Inge Even Danielsen er leder i Norske reindriftssamers landsforbund. Foto: Johan Eira/NRL

Rovdyr.org har spurt seksjonsleder Veronica Sahlén i Statens naturoppsyn om de har satt iverk ekstra tiltak for å overvåke bevegelsene til ulven.

– Vi har hatt ekstra innsats for å sikre prøver for DNA-analyser for individbestemming, skriver Sahlén i en SMS.

Snaut to timer etter at Rovdata har meldt om ulvens genetiske status, opplyser Miljødirektoratet at de vurderer tiltak.

– Ulvestammen vår er sterkt innavlet og det vil være svært verdifullt å få tilført gener fra denne innvandreren. Vi vurderer nå hvilke tiltak vi skal sette inn for å legge til rette for at ulven overlever og kan etablere seg og få avkom. Norske og svenske myndigheter har en avtale om at slike genetisk viktige individer såfremt mulig skal bevares, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Bildet øverst i artikkelen er fra da Statens naturoppsyn (SNO) sporet ulv ved innsjøen Femunden i desember og samlet inn prøver for DNA-analyse. Foto: Statens naturoppsyn (SNO).