DNA-analyser fra Sverige stanser lisensfelling av ulv i Røros

Statsforvalteren i Trøndelag har mandag stanset lisensfelling av ulv inntil videre øst for Fylkesvei 30 i Røros kommune, framgår det av en pressemelding

Dette skjer i forlengelsen av at Statsforvalteren i Innlandet torsdag midlertidig stanset lisensfelling i Engerdal og deler av Rendalen og Trysil kommuner. Området i Trøndelag som er unntatt lisensfelling er en sammenhengende nordlig utvidelse av området hvor lisensjakta er stanset i Innlandet.

Ellers i landet fortsetter lisensfelling av ulv som tidligere.

Grunnen er at forvaltningen mistenker at ulven med den svenske individkoden G139-23 oppholder seg i området. Ulven regnes som genetisk viktig i en ellers innavlet svensk-norsk ulvestamme fordi den kommer fra den finsk-russiske ulvebestanden.

Føre var

Seniorrådgiver Inge Hafstad hos Statsforvalteren i Trøndelag opplyser at det ikke er noen nye sporinger eller DNA-funn som tyder på at ulven har beveget seg nordover og inn i Trøndelag.

Det som derimot har skjedd, er at en DNA-prøve fra svensk side av grensa ved innsjøen Rogen var ferdiganalysert mandag. Den gir treff på G139-23. Analysen er basert på en møkkprøve samlet inn 4. desember, ifølge Rovbase.no.

– Avstanden mellom trøndelagsgrensa til der prøven er samlet inn ved Rogen er på mellom tre og fire kilometer, og grunnen til at vi stanset lisensfelling i dag er at vi nå har fått resultatene fra DNA-analysen på svensk side, sier Hafstad til Rovdyr.org.

Ulver kan bevege seg over lange avstander på kort tid. 

Også i Norge er det samlet inn møkk som kan stamme fra G139-23. Denne møkkprøven er funnet i Engerdal kommune torsdag, og svar på analysen av prøven kan ventes tirsdag, opplyste Rovdata like før helga. G139-23 er også dokumentert ved DNA 19. oktober i Härjedalen i Sverige.

Stresset rein

Reineier Jon Anders Mortensson i Elgå reinbeitedistrikt i Engerdal opplyser at reindrifta ikke hittil har dokumentert noen kadavere etter ulven.

– Store deler av flokken er forstyrra og spredt over store områder, og vi sliter med sammenblanding av rein opp mot nabodistriktet, sier Mortensson til Rovdyr.org.

Han understreker at reinen trenger ro under beitinga for å ha et godt næringsopptak.

– Det å ha ulv i reinbeiteområdet ikke forenlig med samisk tamreindrift. Det blir jaging, beinbrudd og sprengte dyr. Det finnes et utall følgeskader av ulv i reinflokken som mange ikke tenker på, legger Mortensson til.

Den siste uka er det kommet 40 centimeter med snø, og det gir vanskelige forhold for å lete etter ulvedrept rein. 

– Vi følger godt med på flokken videre, sier Mortensson.

Bildet øverst i artikkelen er en skjermdump fra Rovbase.no og viser DNA-prøven samlet inn ved Rogen i Härjedalen i Sverige 4. desember.