SNO på vei til Trondheim med ulvebæsj for å få avklaring om mulig ny «superulv»

Statsforvalteren i Innlandet stanset torsdag kveld lisensfelling av ulv inntil videre i Engerdal kommune og deler av kommunene Rendalen og Trysil. Grunnen var at Statsforvalteren mistenkte at en ulv som regnes som genetisk viktig kunne oppholde seg i området.

Hos Rovdata får Rovdyr.org beskjed om at svar på om immigrantulven med den svenske individkoden G139-23 har gjort fra seg i Engerdal kommune kan ventes tirsdag.

Erik Ola Helstad, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn, satt ved 10-tida fredag i en bil på vei til Trondheim, hvor laboratoriet til Rovdata ligger. Med seg i bagasjen hadde han en møkkprøve fra en ulv som var samlet inn i Engerdal kommune torsdag ettermiddag.

– Vi bruker ressurser på dette for å få fortgang i avklaringa om hvorvidt prøven er fra immigranten. Hadde vi brukt vanlig postgang, ville vi ikke fått svar før til neste helg, sier Helstad til Rovdyr.org.

– Er det noen grunn til å tro at den aktuelle ulven er noe annet sted enn i området hvor lisensfellingen er stanset?

– Det vil overraske meg om den har forlatt området, men hvor den er om tre-fire dager er umulig å spå, sier Helstad.

Han har ikke kjennskap til eventuelle skader fra ulv på tamrein eller bufe i området fredag formiddag. 

Ulven er tidligere påvist i Härjedalen i Sverige ved en DNA-prøve funnet 19. oktober.

For å unngå risiko for smitte fra møkkprøven til dem som jobber i Rovdatas laboratorium, må prøven ligge på frys i tre døgn. Det forklarer Øystein Flagstad, genetiker ved Rovdata.

– Når prøven kommer inn i dag, kan vi begynne analysen mandag, så regner jeg med at svaret vil være klart tirsdag ved lunsj, sier Flagstad.

Han er opptatt av at innavlssituasjonen i den svensk-norske ulvebestanden må bedres.

– Vi må ha nye immigranter i den genetiske situasjonen som rår nå. Det kom to immigranter inn i 2008, og etter er det bare Tiveden- og Setten-ulvene som har etablert seg. Setten-ulven har ikke bidratt med gener inn i populasjonen ennå, men har fått tre kull, så jeg regner med at avkom fra Setten-hannen vil få egne avkom snart, sier Flagstad.

Øystein Flagstad er seniorforsker i Rovdata. Foto: Svein Egil Hatlevik

Setten-reviret holder hovedsakelig til i Aurskog-Høland kommune. Hannen her er blitt flyttet to ganger, først fra Engerdal til Kongsvinger i 2019 og deretter fra Stor-Elvdal til grenseområdene mellom Sarpsborg og Våler kommuner. Begge ganger ble ulven flyttet fra steder utenfor ulvesona til innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Ulven har fått tilnavnet «Super’n» i deler av befolkningen.

Lisensfelling av ulv er inntil videre satt på vent i Engerdal kommune, Rendalen kommune øst for Storsjøen og øst for Fylkesvei 30 fra Åkrestrømmen til grensa mot Tynset, samt den del av Trysil kommune som ligger utenfor ulvesona. Ellers i landet fortsetter lisensfelling av ulv som vanlig. 

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesona begynte 1. desember og kan vare ut mai måned. Onsdag ble det felt to ulver Åmot kommune i Innlandet.