To ulver felt onsdag morgen

Det er felt to ulver i Åmot kommune i Innlandet onsdag, opplyser leder for det lokale fellingslaget Vidar Helgesen til Rovdyr.org.

– Ulvene ble felt litt etter klokka ni. Det skjedde sør for Rena, nord for Åstaelva. Det gikk omtrent ti minutter fra den første til den andre ble felt, sier Helgesen.

Det er en hann og ei tispe som er felt. Etter alt å dømme er det snakk om to svenskfødte ulver fra henholdsvis Stagelåsen-reviret og Markvattnet-reviret i Sverige. Ulvene er oppført som en mulig ny parkonstellasjon i ulvetelleren til Rovdata.

– Hannen var merket med GPS-halsbånd som ikke lenger virket, og så litt rufsete ut. Den veide 35,1 kilo, mens tispa veide 36,3 kilo, sier Helgesen.

Den ene av de to felte ulvene var merket med GPS-halsbånd. Alle foto: Privat

Det har vært kaldt i området onsdag, med 25 minusgrader tidlig på morgenen.

– Det er hardbarka folk som tar seg fri fra jobb og stiller opp for å sitte her i kulda. Fellingslaget har bestått av erfarne, flinke jegere. Ting har gått på skinner her i dag, sier Helgesen.

Jakob Gundersrud, rovviltkontakt for SNO, har vært på stedet og kontrollert de felte ulvene.

– Det var tydelig at den ene hadde mistet mye hår på en del partier: ved halsbåndet, på ryggen og buken. Det er en del som kan tyde på at den hadde skabb. Jeg har i hvert fall tatt mine forholdsregler, sier Gundersrud.

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv begynte 1. desember og kan fortsette fram til og med 31. mai. Ulvene som ble felt onsdag er de første i inneværende sesong.

Det er satt ei kvote på 14 ulver i de tidligere fylkene Hedmark og Akershus utenfor ulvesona, og på denne gjenstår nå 11 dyr. Også en ulv som ble påkjørt i Lillestrøm kommune 13. november er belastet kvota.

Kvota for lisensfelling innenfor sona er til klagebehandling hos Klima- og miljødepartemetet og vil bli endelig avklart i løpet av desember.