Lisensfelling av ulv stanses i Nord-Hedmark etter mistanke om genetisk viktig individ

– Det er mistanke om at en genetisk verdifull ulv er kommet inn i Engerdal kommune fra Sverige. Statsforvalteren avgrenser derfor lisensfellingsområdet inntil vi har svar på DNA-prøver som er levert til analyse, opplyser Statsforvalteren i Innlandet torsdag kveld. 

Dermed stoppes lisensfelling av ulv inntil videre i følgende områder: Engerdal kommune, Rendalen kommune øst for Storsjøen og øst for Fylkesvei 30 fra Åkrestrømmen til grensa mot Tynset, samt den del av Trysil kommune som ligger utenfor ulvesona. 

Ellers i landet fortsetter lisensfelling av ulv som før. 

Ulven som mistenkes å ha beveget seg over til norsk territorium har den svenske individkoden G139-23 og er identifisert ved hjelp av DNA fra en møkkprøve i Härjedalen 19. oktober, opplyser Kjell Vidar Seljevoll, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, overfor Rovdyr.org.

– Ulven er ikke født i verken Norge eller Sverige. Statsforvalteren har myndighet til å stanse lisensfelling ved mistanke om at slike individer oppholder seg i Norge, sier Seljevoll.

Det er nylig funnet en møkkprøve nært riksgrensa, men på svensk side, like ved den grenseoverskridende innsjøen Rogen. Møkkprøven er ifølge Rovbase.no funnet 4. desember. Det er denne prøven som skal analyseres for DNA. Svaret vil foreligge i løpet av få dager, skriver Statsforvalteren i en pressemelding.

Statsforvalteren viser videre til at en en ulv ble sporet på isen på innsjøen Femunden torsdag.

I 2019 ble en annen ulv med status som genetisk viktig flyttet fra Elgå, som også ligger i Engerdal kommune, til Kongsvinger-traktene etter å ha forvoldt skade på tamrein.

Der slo den seg ikke ned, så den ble flyttet igjen i 2021, denne gangen fra Stor-Elvdal kommune til grenseområdet mellom Sarpsborg og Våler kommuner. Siden har ulven etablert seg i Setten-reviret, som i hovedsak ligger i Aurskog-Høland kommune.

Reineier Jon Anders Mortenson i Elgå reinbeitedistrikt i Engerdal forteller at det har vært uro i flokken de siste dagene. 

– Det er registrert noe som etter alt å dømme er ulvespor i våre reinbeiteområder, ved Grossnesset på østsiden av Femunden, i ettermiddag. Vi får ikke gjort så mye mer i mørket, og vi skal rekognosere i morgen tidlig. Vi etterlyser en tiltaks- og handlingsplan fra myndighetene for å fjerne ulv som kommer inn i reinbeitene i samsvar med Stortingets rovviltforlik, sier Mortensson til Rovdyr.org.

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesona begynte 1. desember og kan vare ut mai måned. Onsdag ble det felt to ulver Åmot kommune i Innlandet.

Bildet øverst i artikkelen viser innsjøen Rogen og benyttes under en CC BY 3.0-lisens. Foto: Wenkbrauwalbatros