Rotevatn fikk klappe kjendis-ulv – ordføreren i Våler er ikke like tilfreds

Søndag kveld ble den mye omtalte Elgå-ulven lastet inn i en varebil sammen med sin partner Deisjø-tispa og kjørt fra Koppang i Stor-Elvdal kommune i Innlandet til Våler kommune i Viken fylke.

Ørdfører i Våler, Reidar Kaabbel (Sp), forteller at han søndag kveld like etter klokka 18 fikk en epost fra Miljødirektoratet, hvor han ble orientert om at ulveparet skulle settes ut i skogen i enten Våler eller Sarpsborg kommune.

– Det jeg reagerer mest på, er at vi ikke er blitt involvert og heller ikke bedre informert. Grunneiere og lokale representanter kunne ha blitt tatt med på råd. Vi har allerede streifdyr av ulv innom jevnlig, og det er et par som hevder revir her også, men som ikke er godt nok dokumentert av forvaltningen, sier Kaabel til Rovdyr.org mandag kveld.

Grunnen til flytteoperasjonen er at ulveparet har etablert seg i et område som strekker seg utenfor Stortingets vedtatte forvaltningsområde for ynglende ulv, også kjent som ulvesonen.

I begynnelsen av desember vedtok Stortinget at et område utenfor ulvesonen som var stengt for lisensjakt av hensyn til ulveparet, likevel skulle kunne jaktes i. Dermed bestemte Klima- og miljødepartementet at ulveparet skulle flyttes.

Sentralt på Østlandet: Våler kommune ligger mellom byene Moss, Sarpsborg, Askim og Mysen i det tidligere Østfold fylke. Kart: Google Maps

Kaabbel i Våler viser til at forvaltningen av ulv innenfor sonen opererer med et byrdefordelingsprinsipp. Når hans kommune har hatt mer eller mindre kontinuerlig tilhold av ulv siden slutten av 1990-tallet, burde kommunen derfor slippe at såkalt genetisk viktige dyr flyttes til området, mener ordføreren.

– Elgstammen er halvert på denne tida, og i tillegg blir ulvene gående nært folk og byer. Jeg regner med at ulvene er sluppet ut i Statskog sine skoger her i Våler, og de er på 8400 mål. Men ulvene kommer til å bruke jo hele kommunen, sier Kaabbel.

Statskog-arealene i Våler grenser inntil rundt 20.000 mål med samme eier som ligger i Sarpsborg kommune.

– Jeg håper at rovviltnemnda vil se nærmere på hva som skal skje med de ulvene som allerede har tilhold her, og som er preget av stor grad av innavl. Hvis det skal være et genetisk viktig par her, bør de som er innavlet, kunne felles, sier Kaabbel.

Det tok flere uker før flytteoperasjonen kunne settes i gang, noe Statens naturoppsyn har forklart med at vær- og føreforhold har vært vanskelige.

Elgå-ulven ble i forfjor flyttet fra Engerdal kommune i Innlandet til Kongsvinger i samme fylke. Siden etablerte han seg med ei tispe i Rendalen og Stor-Elvdal kommuner i Innandet, hvor han blant annet har gått til angrep på storfe.

Ulver flyttet fra Østerdalen til Østfold.
Søndag formiddag var Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (helt til venstre) møtt opp for å bevitne et forsøk på flytting av Elgå-ulven og tispa han her etablert seg med. Her forbereder mannskap fra Statens naturoppsyn seg til operasjonen. Alle foto: Svein Egil Hatlevik
Thomas Holm Strømseth i Statens naturoppsyn forteller om ulveparets bevegelser fram til søndag morgen. Ulveparet befinner seg på dette tidspunktet i et tett og bratt skogsområde i nordre deler av reviret vest for Storsjøen og har nylig tatt en elgkalv. For å kunne treffe ulvene med bedøvelsespil, må skytterne inn med helikopter på rundt fem meters hold.
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) diskuterer mulighetene for å lykkes med flytteoperasjonen med direktør i Statens naturoppsyn Morten Kjørstad.
Helikopterpilot Marcus Göransson (t.h.) tar en siste sjekk av utsiden av helikopteret før avreise. Lars Gangås i Statens naturoppsyn har allerede spent seg fast i setet.
Når to ulver skal bedøves, lønner det seg å bruke to helikoptre. Avreise skjer rundt klokka 12.

Etter at helikoptrene har lettet søndag, må statsråden, oppmøtt presse og andre vente på utfallet. Rovdyr.org sin utsendte stiller noen spørsmål til Rotevatn i mellomtiden.

– Er det dette som er den mye omtalte norske «utrydningspolitikken» for ulv?

– Nei, jeg mener ikke at vi driver utrydningspolitikk. Stortinget har bestemt at den norske ulvestammen skal ligge på et lavt antall dyr, og derfor er vi her nå. Bestandsmålet er satt lavt og det er stor grad av innavl. Da blir ikke ulvene levedyktige på sikt om vi ikke tar godt vare på innvandrerulvene, svarer Rotevatn.

– Hva mener du om begrepet «utrydningspolitikk»?

– Det er mange som har et sterkt engasjement rundt ulven i Norge, og jeg skal ikke legge meg opp i hva slags begreper folk bruker. De harde fakta er at vi har en liten ulvestamme i Skandinavia, som er levedyktig, men sårbar.

– Norsk bonde og småbrukarlag har gjennom sitt prosjekt hvor de samler inn DNA fra ulver i Norge hevdet at det ikke er sikkert at Elgå-ulven er genetisk viktig. Hva tenker du om det?

– Det er bare påstander. Det er få ville dyr i verden det finnes så mye kunnskap om som ulver i Norge. Det at denne ulven er genetisk viktig, er basert på et solid faktagrunnlag.

– Har dere kartlagt om det er noen kommuner i ulvesonen som ønsker at ulvene settes ut hos dem? Har dere spurt svenske myndigheter om de vil ha dem?

– Vi er i jevnlig kontakt med svenske myndigheter om ulveforvaltningen. Vi har ikke spurt svenskene om de vil ha dette ulveparet.

– Kan det bli aktuelt å flytte dette ulveparet enda en gang?

– Vi håpes så klart at vi lykkes denne gangen. Så må det bli en konkret vurdering seinere om det blir behov for å flytte dem flere ganger, sier Rotevatn.

Rundt klokka 12.10 kommer helikopterbesetningen i kontakt med ulveparet. 13.22 er tispa bedøvet, og litt seinere, klokka 13.47 er hannen bedøvet.

Veterinærassistent Boris Fuchs bærer Deisjø-tispa ut av helikopteret.
Den rosa bedøvelsespila sitter fortsatt i da undersøkelsene av Deisjø-tispa begynner.
Tispa veier 40 kilo, og det skal seinere vise seg at hannen er på 45,5 kilo. Boris Fuchs løfter for at tispa skal kunne veies
Elgå-hannen ankommer en halvtimes tid etter tispa. Dyra får øynene tildekket for at det skal bli færrest mulig synsintrykk for dyra mens de er i bedøvet tilstand.
Disse testiklene inneholder arvematerialet som gjør at statsråd Rotevatn omtaler Elgå-ulven som «Norges viktigste ulv».
Veterinær Jon Arnemo tar DNA-prøver av ulvene for å bekrefte at hannen er den genetisk verdifulle ulven.
Blodprøver fra Elgå-ulven.
Elgå-hannen veies og tennene kontrolleres.
Begge ulvene merkes med GPS-halsbånd. Det er samme type som Elgå-hannen bar da han sist ble merket og som kan droppes av dyret ved hjelp av fjernkontroll.
Veterinær på stedet kan konstatere ved å se på Elgå-ulvens tenner at han er blitt eldre siden han ble merket og flyttet i november 2019.
Ulveparet transporteres med bil til slippstedet og kjøres ikke mens de fortsatt er i narkose. Her har tispa nettopp våknet.
Bak dette gitteret skimtes såvidt en nylig oppvåknet Elgå-ulv.