Årsmøte i FNR Søndre Buskerud lokallag tirsdag 9. april

Årsmøte i Søndre Buskerud lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk tirsdag 9. april 2024 kl. 19.00 i Elvehuset, Dynga 77, i Hokksund.

Knut Halvor Jorde delta fra FNRs landsstyre med aktuell informasjon.

Vel møtt!