Ulven V1157 flyttet til i Våler i Innlandet

En 45 kilo tung hannulv ble bedøvet fra helikopter og flyttet til Våler kommune av Statens naturoppsyn (SNO) i dag etter at Miljødirektoratet besluttet å forsøke flytting, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding fredag kveld.

Den radiomerkede ulven ble peilet opp av bakkepersonell i Dovre kommune fredag morgen. Etter at ulven var lokalisert, ble bedøvelse gjennomført fra helikopter omtrent kl 12, melder direktoratet videre.

– Ulven ble byttet sender på og deretter plassert i et transportbur for å overvåke oppvåkingen før den ble transportert i bil til slippstedet, sier Veronica Sahlén, seksjonsleder i SNO i pressemeldingen.

Hannulven har siden første halvdel av desember oppholdt seg i norlige deler av Innlandet fylke. SNO fanget inn ulven i desember og satte da på den GPS-sender.

Ulven blir overvåket av veterinær under bedøvelsen, mens personell fra Statens naturoppsyn byttet til radiosender med nytt batteri. Foto her og øverst i artikkelen: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet

Direktoratet beskriver flytting av store rovdyr som krevende og kompliserte operasjoner som medfører en viss risiko for ulven ved håndtering og bedøving. SNO har hatt bistand fra veterinær som har vært til stede ved bedøving, håndtering og transport av ulven.

Ulven ble sluppet innenfor ulvesona, nærmere bestemt i Våler kommune i Innlandet. Ulvesona er forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge.

– Miljødirektoratet har vurdert flere mulige områder innenfor ulvesona å flytte ulven til, men har lagt vesentlig vekt på at det er store skogområder i nærheten, som kan gi ulven ro etter flyttingen, sier Erik Lund, seksjonsleder i Miljødirektoratet, i pressemeldingen.

Dette bildet av et dyr som kan være V1157 er tatt med viltkamera i Dovre kommune i Innlandet onsdag. Foto: Privat

Mer detaljert informasjon om hvor ulven ble sluppet og hvor den befinner seg er unntatt offentlighet for å skjerme ulven fra forstyrrelser etter immobilisering og flytting.

Statsforvalteren har stanset lisensfellingen i områdene ulven har oppholdt seg i de siste månedene for å unngå at den blir skutt. Informasjon fra senderen har gjort det mulig å løpende vurdere hvilke områder stansen har vært gjeldende for, uten å være avhengig av kontinuerlig sporing i felt.

– Ulven ble forsøkt flyttet nå fordi det er gode forhold, sannsynligheten for at den vandrer inn i ulvesonen har minket og beitesesongen nærmer seg. Ved flytting kan også lisensfelling i området gjenopptas, sier seksjonsleder Lund.

I 2019 ble en annen ulv med status som genetisk viktig flyttet fra Elgå, som ligger i Engerdal kommune, til Kongsvinger-traktene i Innlandet etter å ha forvoldt skade på tamrein.

Der slo den seg ikke ned, så den ble flyttet igjen i 2021, denne gangen fra Stor-Elvdal kommune til grenseområdet mellom Østfold-kommunene Sarpsborg og Våler. (Det er to kommuner i Norge som heter Våler, den ene i Innlandet og den andre i Østfold.)

I begge tilfeller ble ulven flyttet fra områder utenfor sona til områder innenfor.

Siden har ulven etablert seg i Setten-reviret, som i hovedsak ligger i Aurskog-Høland kommune.

Våler i Innlandet ligger forholdsvis langt nord i ulvesona. De delene av kommunen som ligger vest for Glomma er utenfor sona, mens østlige deler er innenfor.

Kartet viser Våler kommune. Området mellom elva Glomma mot midten av kartet og svenskegrensa til høyre inngår i ulvesona.

Kjell Vidar Seljevoll er seniorrådgiver i Miljødirektoratet. Han svarer på spørsmål fra Rovdyr.org fredag kveld.

– Hvordan vurderer direktoratet risikoen for at ulven går ut igjen av forvaltningsområdet?

– Det er snakk om et individ på vandring, så det er naturligvis en risiko for at den går ut av sona igjen og tilbake til områder den har vært tidligere, svarer Seljevoll.

– I hvilken grad er slippstedet klarert med Våler og nabokommuner?

– Ordfører i kommunen og grunneier er orientert om slippet, svarer Seljevoll.

Våler kommune i Innlandet ligger inn mot svenskegrensa. 

– Hvordan vurderer direktoratet sannsynligheten for at ulven går til Sverige?

– Det er helt umulig å spå hva slags retning ulven vil gå i, sier Seljevoll.

– I hvilken grad er stedet hvor ulven skulle slippes ut diskutert med svenske myndigheter?

– Det som er avklart med svenske myndigheter er at flytting til Sverige er uaktuelt. Våre føringer er at det skal føres dialog med svenske myndigheter hvis felling av en genetisk viktig ulv vurderes i Norge. Men i dette tilfellet var ikke felling aktuelt i her i Norge, for ulven har ikke gjort skade på tamrein eller sau så langt vi kjenner til, sier Seljevoll.

Miljødirektoratet skriver følgende om ulvens bevegelser siden den ble merket:

Ulven var i Rendalen kommune fra den ble merket i desember til midten av februar, da den dro sørover og inn i ulvesonen. Den oppholdt seg innenfor ulvesonen til 6. mars, da den krysset Glomma vestover. Den har den siste måneden vandret mye og har besøkt en rekke kommuner i Innlandet, der den har beveget seg i en nordlig retning i områdene mellom Rv 3 og E6.