Klava på for ulven V1157

Hannulven V1157 ble mandag fanget inn av feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO). Ulven er gjenstand for spesialbehandling fra forvaltningens side fordi den har status som genetisk verdifull i en ellers svært innavlet svensk-norsk ulvestamme.

Seksjonsleder i SNO Veronica Sahlén opplyser overfor Rovdyr.org ved 17.15-tida at ulven er påsatt GPS-halsbånd.

– Jeg kan ikke si noe konkret om hvor ofte vi vil motta posisjoner fra ulven, annet enn at vi innledningsvis vil ha en tettere oppfølging for å sjekke at den kommer seg etter immobilisering, sier Sahlén. 

Hannulven V1157 ble bedøvet og påsatt GPS-halsbånd mandag. Foto her og øverst i artikkelen: Miljødirektoratet / Statens naturoppsyn

Hun ønsker ikke ennå å opplyse nærmere hvor ulven befinner seg, fordi den ikke bør forstyrres i løpet av perioden hvor den fortsatt er fortumlet etter immobiliseringen.

Værprognosene har endret seg raskt i Nord-Østerdalen de siste dagene, men mandag var det et lite vindu hvor forholdene var gode nok for helikopterflyging. 

– Vi hadde ringet den i løpet av gårsdagen, og kjørte også noen runder gjennom natta for å forsikre oss om at den ikke forflyttet seg ut av området vi visste den oppholdt seg i, sier Sahlén. 

Veronica Sahlén er seksjonsleder i Statens naturoppsyn. Foto: Svein Egil Hatlevik

Innringingen går ut på at SNO-mannskap kjører snøskuter rundt et område hvor det er observert ulvespor inn, men ikke ut.

– Vi kom raskt i gang på morgenen mandag i felt, og fikk tilgang på helikopter litt ut på dagen. Etter noe sporing fra lufta innenfor ringen fikk vi synskontakt med ulven, og deretter gikk selve immobiliseringen raskt, sier Sahlén. 

Den ble bedøvet med pil fra helikopter ved 12.30-tida. Ulven veier 46 kilo.

VV1157 er først påvist i Sverige ved DNA 19. oktober. Siden er den igjen påvist ved DNA i Engerdal kommune 10. desember. SNO har sporet ulven innom Stor-Elvdal kommune, hvor den snudde og gikk tilbake nord-østover i helga. Det antas at ulven har vandret inn til Sverige fra enten Russland eller Finland.

Seniorrådgiver Dag Stian Husby i Miljødirektoratet forklarer overfor avisa Østlendingen hvorfor V1157 ikke blir flyttet.

– Ulven er på vandring. Derfor er det vanskelig å vite hvor den ender opp uansett. Da er det viktigere å vite hvor den er framfor å flytte den, sier Husby til Østlendingen.

For å unngå at V1157 blir felt under lisensjakt utenfor ulvesona, er hele Engerdal kommune og deler av kommunene Rendalen, Stor-Elvdal og Trysil unntatt lisensfelling inntil videre, melder Statsforvalteren i Innlandet.

I Engerdal kommune driver reineierne i Elgå reinbeitedistrikt. Dette distriktet er det sørligste av de samiske reinbeitedistriktene i Norge. Leder i Norske reindriftssamers landsforening, Inge Even Danielsen har vært tydelig overfor Rovdyr.org om reindriftas holdning til tilstedeværelse av ulv:

– Det er nulltoleranse for ulv innenfor det samiske reinbeiteområdet uansett hva slags klassifisering den har, sa Danielsen forrige uke.

Ingvald Landet, styreleder i Naturbruksalliansen, har forholdt seg positiv til at merkingen av ulven fordi den vil gi bedre oversikt over hvor ulven befinner seg – og hvor den ikke befinner seg.

– For oss er det viktig at lisensfelling kan gjenopptas i et område som er så stort som overhodet mulig, sa Landet til Rovdyr.org i helga.