Myndighetene skal merke «superulv» – viktig at den ikke hindrer lisensfelling

Før helga bestemte Miljødirektoratet at ulven V1157 skal påsettes GPS-sender. Oppdraget med den praktiske gjennomføringen er gitt til Statens naturoppsyn (SNO). 

V1157 har status som en genetisk viktig finsk-russisk immigrantulv,. Forvaltningen er opptatt av å skjerme ulven for lisensfelling for å over tid redusere innavlen i den svensk-norske ulvebestanden.

– Hittil har forholdene ikke gjort det mulig å merke ulven. Det er først og fremst tåke som har hindret helikopterflyging, sier Anders Braa i Miljødirektoratet til Rovdyr.org. 

Den formen for helikopterflyging i lav høyde over skogterreng som typisk vil være nødvendig for at SNO skal komme nært nok innpå ulven for å treffe den med en bedøvelsespil, regnes som noe av det mest risikofylte som finner sted i norsk luftrom. 

– Enn så lenge avventer vi å kunne ta ulven igjen på spor. Deretter vil det være en vurdering av forholdene som avgjør når en merking kan skje, sier Braa. 

Tåka har ligget tjukt over det meste av Nord-Østerdalen de siste dagene. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet

Lisensjakt-stopp i to kommuner

For å unngå at ulven skal felles på lisens, har statsforvalterne den siste tida unntatt arealer i Engerdal, Røros, Trysil, Rendalen og Stor-Elvdal kommuner fra lisensfelling. I skrivende stund er lisensfelling av ulv stanset midlertidig i deler av Rendalen og Stor-Elvdal kommuner, framgår det av en oppdatering fra Statsforvlteren i Innlandet onsdag.

OPPDATERING 16. desember klokka 17.28: Statsforvalteren i Innlandet har sendt ut følgende melding: Den finsk-russiske innvandrerulven er fortsatt på vandring. Statsforvalteren endrer avgrensing av lisensfellingsområdet inntil videre. I region 5 Hedmark stoppes lisensfelling av ulv midlertidig i følgende områder: Engerdal kommune, Rendalen kommune øst for Glomma, Stor-Elvdal kommune øst for Glomma, samt den del av Trysil kommune som ligger utenfor ulvesonen.

Lisensfelling utenfor ulvesona begynte 1. desember. Hittil er to ulver felt i Åmot kommune i Innlandet.

– Oppholder ulven seg innenfor det området som for tida er unntatt lisensfelling?

– Det kan jeg verken bekrefte eller avkrefte, svarer Braa.

Seksjonsleder i Miljødirektoratet Knut Morten Vangen uttalte tirsdag at det er et mål at V1157 kan etablere seg og få avkom.

Hos SNO får Rovdyr.org opplyst følgene i en tekstmelding fra seksjonsleder Veronica Sahlén:

– Vi har fortsatt en ekstra innsats i felt for å følge med på bevegelsene, og fortløpende vurdere muligheter og forhold for å merke denne ulven.

Ingvald Landet, styreleder i Naturbruksalliansen, bor og driver gård i Stor-Elvdal kommune. 

– Når forvaltningen har bestemt at ulven skal merkes, er det i grunn det minste de kan gjøre for å ha kontroll på hvor den er. For oss er det viktig at lisensfelling kan gjenopptas i et område som er så stort som overhodet mulig, sier Landet til Rovdyr.org.

Ingvald Landet er styreleder i Naturbruksalliansen. Foto her og øverst i artikkelen: Svein Egil Hatlevik

I januar 2021 ble to ulver, som den gangen ble omtalt som Deisjøparet, fanget inn like i nærheten av skogen som hører til Ingvald Landets gårdseiendom. Deretter ble ulvene merket og flyttet til Østfold. 

Hannen i paret var begrunnelsen for flyttingen, siden også denne ulven har status som genetisk viktig. Siden har ulvehannen blitt lederdyr i Setten-reviret, som har sin hovedutstrekning i Aurskog-Høland kommune. 

Urin i Rendalen

Landet har ikke hørt noe nytt fra lokalmiljøet om konkrete observasjoner av verken ulv eller spor. Men han mener det  er grunn til å tro ulven er på vei inn mot det området som Deisjøparet ble flyttet fra i 2021.

– For Naturbruksalliansen er det helt uaktuelt at ulven er i veien for lisensfelling både utenfor og innenfor ulvesona. En slik ulv kommer til å være et hinder for både allsidig utmarksbruk og lisensfelling i mange år uansett hvor den ender opp, og dét ønsker jeg ikke at noen skal bli utsatt for, sier Landet. 

Naturbruksalliansen er en paraplyorganisasjon med følgende medlemmer: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Mjøsen Skog, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Norsk almenningsforbund og Norges Jeger- og Fiskerforbund i Oppland og Akershus.

V1157 er sist påvist ved DNA i Engerdal kommune 10. desember. I miljøforvaltningens oversiktsverktøy Rovbase ligger det en urinprøve fra Rendalen kommune som er samlet inn 14. desember, og som kan tenkes å gi dokumentasjon på at V1157 har vært på stedet.