Her er hva overvåkerne har funnet av ulv hittil i sesongen

Det er hittil i vinter dokumentert ulvevalper født i 2023 i de to helnorske revirene Julussa og Østmarka. I tillegg er det forventet at ulvekull vil dokumenteres utover vinteren i de antatt helnorske revirene Rafjellet, Mangen og Setten, skriver Rovdata i en pressemelding fredag

Det er også dokumentert et kull i Rotna, som antas å være et grenserevir. Videre forventes det dokumentasjon av kull i revirene Kynna og Fjornshöjden, som også formodentlig er grenserevirer. Yngling er mer usikkert i revirene Kymmen, Kongsvinger og Boksjø.

Registreringssesongen for ulv går fra 1. oktober til 31. mars. I midten av desember hvert år sender Rovdata ut en foreløpig oversikt over hva som er påvist av valpekull fram til 11. desember. Den foreløpige oversikten benyttes blant annet som grunnlag for Klima- og miljødepartementets behandling av klager på rovviltnemndenes vedtatte lisensfellingskvoter for ulv innenfor ulvesona. 

Mye arbeid gjenstår

Jonas Kindberg, leder i Rovdata, forklarer at det fortsatt gjenstår mye sporing, innsamling av DNA og annet registreringsarbeid. 

Han opplyser at det er påvist valper i de helnorske revirene Setten, Rafjellet og Kynna før overvåkingssesongen startet, men det er ikke entydig fastslått om det er snakk om årsvalper eller fjorårsvalper. 

Jonas Kindberg er leder i Rovdata. Foto: Svein Egil Hatlevik

Kindberg vil ikke spesifikt kommentere om det er grunn til å vente at det Stortingets vedtatte bestandsmål blir innfridd. 

– Vi er ikke kommet langt i overvåkningssesongen, og mye gjenstår fortsatt å gjøre, sier Kindberg til Rovdyr.org.

Bestandsmålet er satt til mellom fire og seks årlige ynglinger, hvorav minst tre må finne sted i revirer som i sin helhet ligger i Norge. Valpekull i grenserevirer regnes som en halv yngling. 

Grunn til å vente at bestandsmål innfris

Dersom man legger til grunn at overvåkingen finner alt de forventer å finne, vil yngling i Julussa, Østmarka, Rafjellet, Mangen og Setten utgjøre fem helnorske ynglinger – og valpekull i de antatte grenserevirene Rotna, Kynna og Fjornshöjden utgjøre halvannen yngling. 

Det vil i så fall gi 6,5 ynlinger, altså rett over øvre del av intervallet i bestandsmålet. Tallet etter forrige vinters registreringssesong var 6 ynglinger.

Rovviltnemndene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) har vedtatt uttak av alle ulvene i det helnorske reviret Rafjellet og grenserevirene Fjornshöjden og Rømskog under lisensfelling innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. I utgangspunktet er ei kvote på 18 ulver, seks i hvert revir, ansett som tilstrekkelig til å oppnå formålet.

Lisensfellingsperioden innenfor ulvesona kan begynne 1. januar, og det er ventet at departementet vil være ferdig med sin klagebehandling av nemndenes vedtak før jul.
Utenfor ulvesona begynte lisensfelling 1. desember, og her er hittil to ulver felt. For å beskytte en ulv som regnes som genetisk viktig, er lisensfelling for tida satt på vent i deler av kommunene Stor-Elvdal og Rendalen.