Meld deg inn!

Innmelding

* Må fylles ut

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er organisert med et landsstyre og egne lokallag. På organisasjonssiden finner du styremedlemmene, og opplysninger om hvordan du kan kontakte dem.

Inntektene fra medlemskontigent fordeles til arbeidet i organisasjonen sentralt og lokallagene.

Kontingent: 285 kroner for hovedmedlem, 130 kroner for øvrige familiemedlemmer og 130 kroner for ungdommer under 25 år. Nye medlemmer betaler kr 200 i medlemskontingent første året. Øvrige familiemedlemmer og ungdom under 25 år betaler kr. 100.