29 sauer revet av ulv i Akershus

Statens naturoppsyn (SNO) har påvist at 29 sauer er angrepet av ulv i Nordre Follo kommune i Viken fylke tirsdag. Nordre Follo ligger innenfor ulvesona.

Mannskaper fra SNO jobbet med dokumentasjon til godt utpå kvelden ved innsjøen Langen etter å ha fått beskjed om angrepet mellom klokka 10 og 11 på formiddagen. 

– Vi har konkludert med at det er ulv som står bak angrepet. Nå er vi oppe i 29 sauer som er berørt. 19 er funnet døde, sju er avlivet og ytterligere tre er skadd – og vil sannsynligvis bli avlivet, sier Ida Glemminge, regionalt ansvarlig for store rovdyr i Oslo, Akershus og Østfold i SNO, til Rovdyr.org.

– Det er ikke uvanlig at vi får denne størrelsesordenen på ulveangrep innenfor ulvesona, sier hun.

Sauene tilhører en utegangerbesetning med dyr av rasen gammelnorsk spælsau.

Stedet hvor angrepet fant sted, ligger i de ytre sørvestlige delene av arealet som benyttes av Østmarka-flokken.

– Det ser ut som mer enn én ulv har vært involvert i angrepet. Så det er ikke usannsynlig at det er ulver tilhørende Østmarkaflokken som har vært på stedet, sier Glemminge.