Kjendis-ulv sto bak angrep på husdyr i Aurskog-Høland og Nes kommuner

Den mye omtalte Setten-hannen har stått bak angrep på sau og storfekalv i Auskog-Høland og Nes kommuner i Viken fylke.

Ulven har vært mye gjenstand for mye medieomtale. Hannen ble blant annet omtalt av tidligere miljøstatsråd Sveinung Rotevatn (V) som «Norges viktigste ulv» da den og tispa som ulven da gikk sammen med ble flyttet fra Koppang i Østerdalen til Trøsken-området i Østfold i januar 2021. 

Setten-hannen fotografert i januar 2021, da ulven sammen med ei tispe, ble flyttet fra Østerdalen til Østfold. Foto her og øverst i artikkelen: Svein Egil Hatlevik

Setten-hannen er en immigrerende ulv fra den finsk-russiske populasjonen, og det er innavlssituasjonen blant ulver i Norge og Sverige som gjør at ulven har fått status som genetisk viktig.

Ulven er også tidligere blitt flyttet, i november 2019, fra Engerdal til et område i Kongsvinger. Den gangen ble ulven flyttet for å unngå at den skulle fortsette å gjøre skade på tamrein.

I og med at ulvehannen har hatt tilhold flere ulike steder, har også navnet forandret seg. Ulven har også vært omtalt som Elgå-hannen, Deisjø-hannen og med den mer folkelige termen «Super’n».

Analyser fra spytt

Øystein Flagstad er seniorforsker hos Rovdata, som gjennomfører DNA-analyser av rovdyr i Norge på vegne av forvaltningen.

Han forteller at det nylig er levert fem spyttprøver til analyse, hvorav fire gav en lesbar DNA-profil. Tre av dem er fra Nes kommune og én er fra Aurskog-Høland kommune. Alle gir treff på Setten-hannen.

– Spyttprøvene tas gjennom at man identifiserer det dødbringende såret. Ofte er det saliv fra rovdyret rundt såret, og utfra dette kan man trekke ut DNA, sier Flagstad. 

Flagstad kan dermed bekrefte at Setten-hannen har tatt sau i Aurskog-Høland kommune 31. oktober og en storfekalv i Nes kommune 22. oktober. Ulven omtales som V862 i forvaltningens overvåkningssystem. 

– Det er samme individ som har tatt husdyr i begge disse tilfellene, sier Flagstad.

Øystein Flagstad er seniorforsker i Rovdata. Foto: Svein Egil Hatlevik

Nedgravd lam

Lammet som den ene prøven er tatt fra ble funnet delvis nedgravd i ei myr ikke langt fra skadestedet, kan Ida Glemminge i Statens naturoppsyn bekrefte. Hun er regionalt ansvarlig for store rovdyr i Oslo, Akershus og Østfold.

– Det skjer fra tid til annen at ulven graver ned eller delvis graver ned byttet sitt, men det er også vanlig at jerv og gaupe graver ned byttet. Her vet vi at det er ulven som er skadegjører, så det all grunn til å tro at det er ulven som har gravd ned lammet, sier Glemminge.

– Hva kan du si om hvorvidt det er kommet valper i Setten-reviret i år?

– Vi, i likhet med mange andre, er spent på om det er kommet et valpekull i dette reviret. Det er spådd sporsnø til uka, så da skal vi sette inn en litt større innsats for å få klarlagt om det er en yngling i denne familiegruppa, sier Glemminge.

Skadefelling ble avslått

Aurskog-Høland kommune søkte 1. november om tillatelse til skadefelling av ulv etter to angrep på sau i kommunen i slutten av oktober.

Statsforvalteren avviste 3. november søknaden om skadefelling, med henvisning til at Aurskog-Høland kommune ligger innenfor ulvesonen, og det derfor måtte iverksettes andre tiltak for å gi tilfredsstillende sikkerhet mot rovviltangrep på husdyr i området.

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold har vedtatt å felle ulvene i Mangen-reviret – hvis de genetisk viktige ulvene i naboreviret Setten blir GPS-merket. Klima- og miljødepartementet kan på sin side ikke garantere at GPS-sendere er på plass innen oppstartsdatoen for lisensfellingsperioden 1. januar.

Etter siste flytting bar Setten-hannen GPS-sender fram til utpå seinsommeren i fjor. Da kom det signaler om at batteriet på senderen var i ferd med å tømmes, og dermed ble halsbåndet til senderen løsnet ved hjelp av en fjernutløser.