Letjenna-vedtaket skal behandles i Høyesterett

Statens anke over dommen om felling av ulv innenfor ulvesonen blir behandlet av Høyesterett, melder NTB tirsdag.

Saken gjelder terskelen for når staten kan gi tillatelse til å felle ulv innenfor ulvesonen, med utgangspunkt i vedtaket som førte til at fire ulver ble felt i Letjenna-reviret i Åmot kommune i Innlandet 1. januar 2020.

Borgarting lagmannsrett konkluderte i sommer med at vedtaket om felling av ulvene i Letjenna-flokken vinteren 2020 er ugyldig. Staten anket dommen i september.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 7. november 2022 at anke over Borgarting lagmannsretts dom 6. juli 2022 skal behandles i Høyesterett, heter det på nettsidene til Norges Høyesterett.

Rovdyr.org har dekket saken i både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Parter i saken er staten ved Klima- og miljødepartementet og partshjelpere Norskog, Norges Skogeierforbund, Utmarkskommunenes Sammenslutning og Norges Bondelag.

Den saksøkende part er stiftelsen NOAH – for dyrs rettigheter.