FNR-lokallagsleder: – Ordføreren i Oppdal må ta sine kollegaer i Oslo i skole

Nils Petter Gundersen i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk kommer med klar beskjed til ordføreren i Oppdal.

– Ordfører Elisabeth Hals må ta sine partifeller i Venstre i skole og lære dem verdien av aktiv utmarksbruk, oppfordrer Nils Petter Gundersen, leder i Oppdal og Rennebu lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. 

Torsdag 16. mai skal et forslag fra Venstre behandles i Stortinget. Det er Venstre-politikerne Ola Elvestuen, Sveinung Rotevatn, Guri Melby og Ingvild Wetrhus Thorsvik som har fremmet et forslag om å øke bestandsmålene for ulv, jerv og gaupe i Norge.

– Det er en merkelig kontrast mellom innholdet i forslaget på Stortinget og at Venstres eneste ordfører i hele landet er Elisabeth Hals i Oppdal, som er en av landets største utmarksbeite-kommuner. Det er viktig at hun bruker sin posisjon til å snakke fornuft til resten av partiet, mener Gundersen.

Flertallet i Stortingets energi- og miljøkomité har allerede varslet at forslaget ikke vil bli vedtatt.

Nils Petter Gundersen er leder i Oppdal og Rennebu lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

I forslaget fra Venstre på Stortinget skal bestandsmålet for jerv økes til 64 årlige ynglinger fra dagens 39. Samtidig vil Venstre at jerven skal kunne etablere seg på Hardangervidda, noe som kommer til å representere et enormt skadepotensial for dyr på beite, både på vidda og i områdene rundt.

Målet for ulv skal minst dobles til mellom åtte og tolv årlige valpekull, og dessuten ønsker partiet å utvide størrelsen på ulvesonen. Videre ønsker partiet at målet for gaupeynglinger skal økes fra dagens 65 i året til 75.

– De store rovdyra vandrer langt. Jo flere de er, desto større er risikoen for store skader på beitedyr, også i en beiteprioritert kommune som Oppdal, sier Gundersen.

Oppdal og Rennebu lokallag av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk har fått ny giv etter noen år med liten aktivitet, til dels på grunn av COVID-19-pandemien. I mars fikk lokallaget nytt styre og lover å bli mer synlige framover. 

Styret består av Nils Petter Gundersen, Karl Magnus Holberg, Odd Roger Eggan og Arve Erik Withbro (alle fra Rennebu) samt Steingrim Horvli, Svein Henrik Risan og Ola Arne Aune fra Oppdal.

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk er en landsdekkende organisasjon, som blant annet jobber for lokal forvaltning av rovdyr, mer effektivt uttak av skadegjørere og imot en fast ynglende ulvestamme i Norge.

Utmarksbeitet i Oppdal og Rennebu er verdt nærmere 33 millioner kroner, viser beregninger som avisa Opp omtalte for noen uker siden. Fôrproduksjonen i utmarka tilsvarer 11 400 dekar dyrkamark.

– Også i våre kommuner, som ikke ligger innenfor yngleområdet for jerv, representerer tap av beitedyr til jerv en stor utfordring i utmarka. Når Venstre på Stortinget tror at det bare er å fylle opp Hardangervidda og ulvesonen med rovdyr, bør det lyse en varsellampe hos en Venstre-ordfører i et av Norges viktigste områder for fjellandbruk, sier Gundersen.

Elisabeth Hals fra Venstre er ordfører i Oppdal i Trøndelag. Foto: Oppdal Venstre

Han har en oppfordring til ordfører Elisabeth Hals.

– Arranger et møte med Venstre-leder Guri Melby og resten av partiets representanter på Stortinget og gi dem et kurs i hvor viktig beitebruk er for lokalsamfunnene i fjellbygdene, for reiseliv, verdiskaping og bosetting. Og ikke minst: Utmarksbeitet er også viktig for storsamfunnets matberedskap, sier Gundersen.