Årsmøte i FNR Akershus lokallag torsdag 18. april

Årsmøte i FNR Akershus lokallag torsdag 18. april 2024 kl. 18.00 i BesteFarHuset, Fjukvegen 328 i Blaker.

Arve Sætra, styreleder i FNR, orienterer om arbeidet i FNR sentralt.