Mann tiltalt for å ha skutt tre bjørner i Trøndelag

Det er tatt ut tiltale mot en 59 år gammel mann for å ha skutt tre bjørner i Lierne i Trøndelag 22. mai i år, melder Trøndelag politidistrikt torsdag.

Bjørnene som ble felt var ei binne og to bjørnunger i ettårsalderen. Mannen meldte selv fra til politiet om hendelsen. Mannen påkaller nødvergeretten og erkjenner ikke straffskyld.

Mannen er tilknyttet reindriftsnæringa, og bjørnene ble skutt i et område der flere reinkalver nylig var tatt av bjørn. Påtalemyndighetene legger til grunn i tiltalen at disse tre bjørnene var involvert i uttaket av reinsdyrkalver, skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

– Vi oppfatter at at det ikke er uenighet mellom oss og tiltalte om hendelsesforløpet. Spørsmålet retten skal ta stilling til, er hvorvidt det han har forklart oppfyller naturmangfoldlovens vilkår for nødverge, sier påtaleansvarlig politiadvokat Amund Sand i Trøndelag politidistrikt til Rovdyr.org.

Tiltalen legger til grunn at mannen har hatt til hensikt å beskytte tamrein mot bjørneangrep, forklarer Sand.

I naturmangfoldlovens paragraf 17 kan følgende leses: «Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe.»

– Loven beskriver at et angrep må være pågående eller imiddelbart forestående og at felling må anses påkrevd, sier Sand.

Statsadvokatene i Trøndelag har satt mannen under tiltale ved Trøndelag tingrett for overtredelse av straffelovens paragraf 240 annet ledd, subsidiært naturmangfoldlovens paragraf 75 andre ledd, jamfør paragraf 15 første ledd, heter det i pressemeldingen.

Tiltalen forutsetter at tiltalte skjøt de tre bjørnene, og at denne handlingen medførte en minking av en fredet art som er truet av utryddelse i Norge. Videre forutsetter tiltalen at vilkårene for nødverge på vegne av reinsdyrene ikke var oppfylt, framgår det av pressemeldingen.

– Hvorvidt disse vilkårene var oppfylt eller ikke, vil være et sentralt tema under hovedforhandlingen i retten, sier Sand.

– Lierne, hvor bjørnene er felt, ligger ikke langt fra svenskegrensa, hvor bestandssituasjonen for bjørn og forvaltningsregimet er ganske annerledes enn i Norge. Hva tenker du om det? 

– Det vil overraske meg veldig om dette ikke blir et tema i retten. Det er riktig, som du sier, at Sverige ikke ligger mange kilometer unna. Der kan bjørner felles under ordinær jakt, og det er et langt lempeligere regime enn i Norge når det gjelder skadeuttak. Det kan også hevdes at bjørnene er like mye svenske som er norske. Man kan nok si at det er et lite paradoks at man er nokså nært en ganske stor bestand som regulært beskattes ved lisensjakt, sier Sand.

Tiltalte er gjort kjent med tiltalebeslutningen. Det er foreløpig ikke berammet tid til hovedforhandling i saken, men Sand mener den tidligst kan finne sted i på nyåret.

Politiet har ikke ennå fått beskjed om hvem som skal forsvare mannen i retten.

Bildet øverst i artikkelen viser bjørn felt i Lierne i mai i år. Foto: Trøndelag politidistrikt