Karl Hedin frikjent for anklager om ulovlig ulvejakt: – Naturligvis som forventet

Etter en rettsprosess som har vart i mer enn fire år er forretningsmannen og jegeren Karl Hedin lettet over at han er frikjent for anklager om ulovlig ulvejakt. 

– Det var naturligvis som forventet. Dommen forteller veldig lite om det som har skjedd. Jeg håper nå at hele saken blir grundig gjennomgått, og så tar jeg det derfra, skriver Karl Hedin i en SMS til Rovdyr.org. 

Karl Hedin er frikjent for anklager om ulovlig ulvejakt. Foto her og øverst i artikkelen: Mikael Moilanen, Jaktjournalen

I oktober ble Hedin frikjent for anklagene i Svea hovrätt. Fredag i forrige uke ble frikjennelsen rettskraftig. Det skjer etter at fristen for å anke kjennelsen til svensk Høyesterett gikk ut. Hedin ble også frikjent i tingretten i 2021.

Hedin fortalte i et intervju med Rovdyr.org i fjor om hvordan prosessen han er blitt utsatt for har svekket hans tillit til det svenske rettssystemet. 

– Det skal ikke være slik i et demokrati at staten skal kunne trekke folk for retten for sine politiske meninger, sa Hedin til Rovdyr.org den gangen.

Han har videre kritisert etterforskningen for å ha manipulert transkripsjonen av overvåkede telefonsamtaler, plantet bevismateriale og å ha gitt andre i saken mulighet til å gjemme unna bevis i forkant av husransakelse.

– Det som har rammet meg, kan skje hvem som helst, har Hedin nylig uttalt til avisa Svensk Jakt.

Advokat Lars Magnusson hos det svenske motstykket til Økokrim har overfor Svensk Jakt vedgått at det har blitt gjort flere feil i etterforskningen av Hedin.

– Ja, det har vært gjort feil, og det har jeg ikke nektet på. Men jeg anser ikke at de har hatt avgjørende betydning for det jeg har brukt som bevis i saken, har Magnusson uttalt til Svensk Jakt.