Svenske myndigheter vedtar felling i tre grenseflokker

De svenske Länsstyrelserna har torsdag offentliggjort vedtak om lisensfelling av ulv.

Når det gjelder grenserevirer som deles med Norge, har Länsstyrelsen i Värmland besluttet at revirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka skal kunne tas ut. Dette framgår av en pressemelding fra Länsstyrelsen i Värmland.

Det svenske vedtaket er i overensstemmelse med hva rovviltnemndene på norsk side vedtok tidligere i september.

Rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) vedtok 12. september å felle ulvene i det helnorske reviret Mangen, samt i grenserevirene Ulvåa, Juvberget og Kockohonka.

Et uttak av Mangen-ulvene forutsetter at genetisk viktige individer i naboreviret Setten blir merket med GPS-sendere, har nemndene vedtatt.

Länsstyrelsen i Värmland har også besluttet at revirene Vismen (som også ligger i Örebro län) og Skacksjö, Flatmossen og Forshaga som i sin helhet ligger i Vämland skal kunne tas ut. Ei kvote på til sammen 30 individer regnes som tilstrekkelig for å kunne felle alle ulvene i de berørte revirene.

Myndigheter i fem län i Midt-Sverige har åpnet for lisensfelling av ulv like etter nyttår. Til sammen er det vedtatt kvoter på 75 ulver fordelt på Värmlands län, Örebro län, Gävleborgs län, Dalarnas län og Västmanlands län, oppsummerer avisa Svensk Jakt. De 75 ulvene oppholder seg i 12,5 revirer når grenserevirer medregnes som et halvt revir.

Hovedformålet med lisensfellingen er ifølge Länsstyrelsen å redusere den negative påvirkningen ulvestammen har på mennesker og tamdyr gjennom en minsket tetthet av ulverevirer og konsentrasjon av ulv. Lisensfelling rettes derfor inn mot områder hvor ulverevirene ligger som tettest i landet.

Det er all grunn til å vente at vedtak både på svensk og norsk side vil påklages. Dermed kan mye skje innen lisensfelling av ulv innenfor ulvesona på norsk side kan begynne 1. januar og i de ulike länene i Sverige 2. januar. Lisensfellingsperioden varer til og med 15. februar i begge land.

Den felles svensk-norske ulvebestanden er på sitt høyeste i moderne tid. Det ble til sammen påvist 54 valpekull født i Skandinavia i 2021, seks flere enn året i forveien. I samme periode ble det påvist 28 revirmarkerende par, ett mer enn forrige vinter. Ut fra registreringene anslås den skandinaviske ulvebestanden til 540 individer.

Bildet øverst i artikkelen viser en ulv fra reviret Ulvåa og benyttes med tillatelse fra opphavsrettseier Trond Burud.