Departementet anker ulvedom til Høyesterett

Borgarting lagmannsrett konkluderte i sommer med at vedtaket om felling av ulvene i Letjenna-flokken vinteren 2020 er ugyldig. Staten ved Klima- og miljødepartementet anker dommen til Høyesterett, går det fram av en pressemelding torsdag.

– Jeg er ikke enig i konklusjonen i lagmannsretten om at vedtaket er ugyldig. Saken reiser i tillegg prinsipielle og viktige spørsmål om forvaltning av ulv som det er viktig å få en endelig avklaring på. Jeg mener derfor at denne saken bør bli vurdert av den høyeste rettsinstansen vår, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

1. januar 2020 ble fire ulver felt i Letjenna-reviret, som hadde sitt hovedsakelige tilhold i Åmot kommune i Innlandet. Vedtaket fra departementet forelå i helt i slutten av desember 2019. Oslo tingrett kom i fjor sommer til at vedtaket var ugyldig, noe også lagmannsretten gjorde i juli i år.

Fristen for å anke saken var satt til 16. september, og det departementet leverer dermed sin anke helt opp mot fristen.

I Letjenna-vedtaket åpnet departementet for felling av seks ulver i Letjenna-flokken. Reviret til denne flokken lå innenfor ulvesona, i det som nå er Innlandet fylke. 

Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter har gått til sak mot staten i etterkant av fellingen, med påstand om at vedtaket ikke var gyldig. 

Striden kjerne er bruken av naturmangfoldsloven § 18 første ledd bokstav c, som sier at det kan åpnes for felling for å ivareta offentlige interesser av vesentlig betydning.

Bildet øverst i artikkelen viser klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Foto: Cecilie Stuedal