Bjørner felt i Lierne kommune – reineier påkaller nødvergeretten

Søndag klokka 17:20 mottok politiet melding om at det var felt bjørn i Lierne
kommune, heter det i en pressemelding fra Trøndelag Politidistrikt.

Personen som skjøt meldte selv fra til politiet og meldingen gikk ut på at fellingen fant sted i forbindelse med at bjørn angrep én eller flere tamreinkalver, heter det videre i pressemeldingen.

Politiet har fått opplysninger om at ei binne og to unger er skutt. Statens naturoppsyn og Politiet har vært på stedet for å gjennomføre undersøkelser. Rutinemessig etterforskning er igangsatt.

– Når hendelsesforløpet blir klarlagt, vil det bli foretatt en vurdering av saken opp mot relevante straffebestemmelser i tillegg til nødrettsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 17 annet ledd, som sier at eier av tamrein, eller den som handler på eiers vegne, kan avlive vilt når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på tamrein. Én person har status som mistenkt i saken, uttaler politiadvokat Ole Andreas Aftret i pressemeldingen.

Den mistenkte, som er knyttet til reindriften i området, har forklart at bjørnene ble skutt fordi de angrep reinkalver, opplyser Amund Sand, politiadvokat i Trøndelag politidistrikt, overfor NRK.

Bildet øverst i artikkelen viser bjørn felt i Lierne søndag. Foto: Trøndelag politidistrikt