Bjørneskudd i Finnmark var lovlig nødvergefelling, konkluderer politiet

8. august ble en bjørn felt i Tana i Troms og Finnmark fylke. Dyreeieren påkalte nødvergeparagrafen, og dermed ble det politietterforskning.

Saken er henlagt fordi intet straffbart forhold anses bevist, oppyser politiadvokat i Finnmark politidistrikt Lisa Sneve overfor Rovdyr.org onsdag.

Hannbjørnen på 108 kilo ble skutt ved 22-tiden 8. august kveld ved Máskevárri i Tana i Troms og Finnmark fylke.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark åpnet 5. august for skadefelling av én bjørn i området etter funn av bjørnedrept sau.

Skytteren var ute for å se etter flere drepte og skadde sau. Fellingen av hannbjørnen fant sted i den forbindelse. Det var skytteren selv som meldte fra til Politiet.

Skytteren var ikke medlem av det lokale skadefellingslaget og fikk dermed status som mistenkt.

I naturmangfoldlovens paragraf 17 står det at «Eieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt når det må anses påkrevd på grunn av et pågående eller umiddelbart forestående angrep på bufe, tamrein, gris, hund og fjørfe».

Bildet øverst i artikkelen viser bjørnen som ble felt i Tana 8. august. Foto: Politiet