Bjørn skutt i Tana: Flere døde og skadde sauer i området rundt

– Det ble funnet en sau rett ved/under bjørnen, og flere døde og hardt skadde sau i området rundt, opplyser patruljeleder Helene Gran Øverli ved Tana politistasjon til Rovdyr.org.

En bjørn ble skutt ved 22-tiden mandag kveld ved Máskevárri i Tana i Troms og Finnmark fylke, ifølge NRK Sapmi.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark åpnet 5. august for skadefelling av én bjørn i området etter funn av én bjørnedrept sau. Den siste måneden er det dokumentert 13 bjørneskader på sau i Tana kommune, ifølge Rovbase.no.

Skytteren var ute for å se etter flere drepte og skadde sau. Fellingen av hannbjørnen fant sted i den forbindelse. Det var skytteren selv som meldte fra til Politiet, ifølge NRK Sapmi.

Skytteren var ikke medlem av skadefellingslaget og har nå status som mistenkt i det som Politiet etterforsker som en mulig nødvergesak.

– Alltid når vi oppretter sak og skal etterforske vil de som har utført en handling bli registrert som mistenkt, opplyser Øverli.

– Hva slags type politipersonell har vært på stedet der bjørnen ble felt og hvor mange personer fra Politiet har vært der?

– En politipatrulje har vært på stedet for å gjøre undersøkelser i samarbeid med Statens naturoppsyn.

– Hvor mange personer har Politiet avhørt om hendelsen?

– Til nå er det avhørt to personer, og det vurderes videre om det er aktuelt å avhøre flere, opplyser Øverli torsdag morgen.

NRK Sapmi skriver at den lokale skadefellingslederen mistenker at det kan være flere bjørner i området.

– Foreløpig har vi ikke fått bekreftet eller avkreftet tilstedeværelsen av flere bjørner i området, sier Bjørn Hugo Kristoffersen ved lokalkontoret til Statens naturoppsyn i Tana til Rovdyr.org torsdag formiddag.

Bildet øverst i artikkelen viser den felte bjørnen. Foto: Politiet