Gudbrandsdalskommuner vant beitepris for jerveprosjekt

Kommunene Vågå, Skjåk, Lom, Dovre og Lesja i Nord-Gudbrandsdalen i Innlandet har mottatt Småbrukarlagets beitepris for samarbeidsprosjektet «Bærekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark».

Tap av sau til jerv på utmarksbeite i Nord-Gudbrandsdalen har vært en økende utfordring de siste årene, skrev Rovdyr.org da samarbeidsprosjektet ble omtalt i vinter.

Kommunene har ønsket å øke effektiviteten i lisensfellingen av jerv gjennom å bygge opp kompetanse lokalt blant annet hva angår bruk av hund til lisensfelling av jerv og å øke rekrutteringen blant lokale jervejegere. Også konkrete utgifter, som for eksempel til viltkamera, åteplasser eller fangstbåser, skal kunne dekkes.

Beiteprisen deles hvert år ut til en kommune som har gjort en ekstra innsats for beitebrukerne. Prisen deles ut av Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Årets pris går til kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Lesja og Dovre for deres samarbeid med oppfølging av beitebrukerne i et rovviltutsatt område, heter det i en pressemelding om prisutdelingen.

Kari Hånsnar, Laila Nersveen, Ingrid Nornes Tragethon og Kari Anette Slettahau. Foto her og øverst i artikkelen: Margrethe Figved / NBS

Gruppa bak prosjektet «Bærekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark» uttrykker sin stolthet over beitenæringa i Lom, Skjåk, Vågå, Lesja og Dovre.

– Beitebrukerne våre er kanskje verdens flinkeste til å bry seg om hverandre, uttaler gruppa, som består at Kari Anette Slettahaug, Ingrid Nornes Tragethon, Laila Nersveen og Kari Hånsnar i pressemeldingen.

– Utmarksarealene våre er 260 ganger så store som arealet innenfor ring 3 i Oslo. De 54 400 søyene og lam som slippes på fjellbeite gjør en viktig oppgave med å pleie de verdifulle utmarksressursene våre, fortsetter gruppa i uttalelsen.

Prisen ble delt ut onsdag kveld under Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin utmarkskonferanse på Gardermoen utenfor Oslo. Styremedlem og sauebonde i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjell Erik Brandstadmoen, delte ut prisen. Han skryter av prosjektet.

– Prosjektet passer som hånd i hanske til intensjonen i beiteprisen. Kommunene har et fokus på beitebrukeren som menneske og det å ivareta den enkelte. Det er særlig viktig, sier Brandstadmoen og legger til:

– Dette er et prosjekt ledet av en gruppe som er oppriktig engasjert i å tilrettelegge for beitebrukerne i kommunene. Det at flere gode nabokommuner samarbeider om et slikt prosjekt er kjempefint, sier han.

Mariann Skotte er ordfører i Lesja kommune og dessuten også nestleder i landsstyret til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk. Hun gleder seg over pristildelingen.

– Dette er stas – det er gledelig at prosjektet har blitt lagt merke til. Dette skal ikke være et konfliktprosjekt, men noe som bidrar til økt forståelse når det gjelder beiting, rovdyr, jakt. Det skal også bidra til kompetanseheving, sier Skotte til Rovdyr.org.

Hun oppfordrer alle interesserte som vil vite mer om prosjektet til å ta kontakt.

Mariann Skotte er ordfører i Lesja kommune. Foto: Svein Egil Hatlevik

Juryens begrunnelse lyder som følger:

«Verken beitedyr eller rovdyr forholder seg til kommunegrenser. Derfor er det også viktig at vårt arbeid for å styrke forholdene for beitedyra er basert på samarbeid. Årets beiteprisvinner er et strålende eksempel på dette. Prosjektet «Bærekraftig sameksistens mellom sau og jerv i utmark» er et samarbeid mellom fem nabokommuner hvor landbruk, og særlig beite, er en viktig næring. Her er det fantastiske beiteområder som må brukes.

De fem kommunene har gjennom sitt prosjekt tilrettelagt for beitedyra. Beitebrukeren og -dyras velferd er satt i høgsete, og prosjektet bærer preg av god og nær kontakt med den enkelte bonde. Kommunene har lagt vekt på å ivareta beitebrukerne som mennesker med sosiale møteplasser, kurs og kompetansepåfyll. Vi beitebrukere trenger å føle oss sett og hørt, og dette er en derfor en god måte å styrke næringa på. Samarbeid og forberedelser både i forkant og under beitesesongen, og spesielt med tanke på utfordringer knyttet til rovviltangrep, er viktig. Gode planer for hvordan en handler i en akutt skadesituasjon bidrar til at skadeomfang og konsekvenser begrenses, og dette har kommunene bidratt til gjennom samarbeidsprosjektet.

Prisens mottakere oppfyller alle kriterier for utdeling av prisen.»

Beiteprisen ble delt ut første gang i 2017, og har tidligere gått til kommunene Nord-Fron, Meråker, Saltdal, Tynset og Vinje.