Skal flytte ulven V1157 inn i ulvesona

Ulven V1157 skal flyttes fra utenfor ulvesona til et sted innenfor. Det bekrefter statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) i Klima- og miljødepartementet overfor Rovdyr.org fredag ettermiddag. Det er Miljødirektoratet som har fattet vedtak om flyttingen.

Bjørnstad opplyser at det er avgjort, men ikke offentlig, hvor ulven skal flyttes.

Hannulven har siden første halvdel av desember oppholdt seg i norlige deler av Innlandet fylke, og altså utenfor ulvesona, som er forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge.

Direktør Morten Kjørstad i Miljødirektoratets feltorgan Statens naturoppsyn (SNO) sier at oppdraget om å flytte ulven er mottatt fredag og at hensikten er å gjennomføre flyttingen snarest mulig. SNO fanget inn ulven i desember og satte da på den GPS-sender.

Dette bildet av et dyr som kan være V1157 er tatt i Dovre kommune i Innlandet onsdag. Foto: Privat

Statsforvalterne i Innlandet og tidvis Trøndelag har siden ulvens ankomst unntatt deler av de nevnte fylkene for lisensfelling av ulv av hensyn til V1157.

V1157 har status som genetisk viktig i en ellers innavlet svensk-norsk ulvestamme, siden den kommer fra den finsk-russiske ulvestammen.

Ulvesona omfatter hele Oslo og Østfold, samt deler av Innlandet og Akershus.