Årets første ulvefelling utenfor sona

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt i Grue 20. mars. Foto: Paul Arne Hansen-Gaard

Det er felt en ulv onsdag i den delen av Grue kommune i Innlandet som ligger vest for Glomma. Ulven er dermed felt like utenfor ulvesona, som er forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge. 

Statsforvalteren i Innlandet fikk beskjed fra lisensfellingslaget om den felte ulven klokka 11:43.

– Vi har ingen flere opplysninger foreløpig utover at det er felt en ulv vest i Grue. Statens naturoppsyn er på vei ut for å foreta de nødvendige kontrollene, sier Rannveig Helgesen, seniorrådgiver hos Statsforvalteren, like etter klokka 14.

Hos Statens naturoppsyn får Rovdyr.org opplyst ved 16.40-tiden at ulven er en hann på 50 kilo som antageligvis er nærmere to år gammel og at det er grunn til å anta at det er snakk om en streifulv.

Nestleder i fellingslaget Paul Arne Hansen-Gaard forteller til avisa Glåmdalen at rundt 20 jegere var i sving og at gode observasjoner og sporsnø gjorde uttaket raskt og effektivt.

– Det er observasjoner eller spor som gjør at vi reiser ut på jakt. Det har ikke vært jakt siden vi var i Rafjellet [hvor det var lisensfelling i jaunar, journ. anm.]. Dette er første observasjon vi har fått om ulv nå. Jeg vet ikke hvor den har kommet fra og det skal i utgangspunktet ikke være ulv på vestsiden. Vi vet heller ikke om ulven hører til i en flokk, eller om det er en streifer. Vi fikk jaktet uten å bli forstyrret i dag, og det er bra, sier Hansen-Gaard til avisa.

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesona begynner 1. desember og varer ut mai måned. Fra før av er to ulver i Åmot kommune i Innlandet, noe som skjedde i begynnelsen av desember

Det er satt ei kvote på 14 ulver i de tidligere fylkene Hedmark og Akershus utenfor ulvesona, og på denne gjenstår nå 10 dyr. Også en ulv som ble påkjørt i Lillestrøm kommune 13. november er belastet kvota.

Lisensfelling innenfor ulvesona ble avsluttet i 21. januar etter at til sammen 14 ulver var felt.