Ulv felt i Fjornshöjden søndag, lisensjakt innenfor sona avsluttet

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt søndag. Foto: Fellingslaget i Fjornshöjden

– Det er i dag felt en ulv i Fjornshöjden-reviret. Kvoten er dermed fylt og lisensfellingen innenfor ulvesonen avsluttet, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i en melding like før klokka 14 søndag.

Ulven som ble felt søndag er ei tispe 31 kilo, får Rovdyr.org opplyst fra Statens naturoppsyn, som vurderer ulven til å være et ungdyr. Statens naturoppsyn har vært på rutinemessig skuddplasskontroll.

Kvota på sju ulver i Fjornshöjdenreviret, som ligger i Aurskog-Høland i Akershus og strekker seg inn på svensk side av grensa, er dermed fylt. Lørdag ble to ulver felt i samme revir, deriblant den antatte lederhannen. Ledertispa i Fjornshöjden ble felt området 2. januar.

Myndighetene har åpnet for å felle alle ulvene i tre revirer innenfor ulvesona, som er forvaltningsområdet for ulv i Norge: Det helnorske reviret Rafjellet og grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden. Svenske myndigheter har ikke åpnet for lisensfelling i de svenske delene av grenserevirene.

Lisensfellingsperioden innenfor ulvesona, som er forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge, begynte 1. januar.

Det revirhevdende paret i Rømskogreviret regnes som tatt ut etter at to ulver ble skutt her torsdag. Disse ulvene har hovedsakelig oppholdt seg i kommunene Marker i Østfold og Aurskog-Høland i Akershus, samt på svensk side av grensa.

Statsforvalteren i Innlandet anser Rafjelletreviret for å være tatt ut etter at fem ulver er felt i reviret. Kvota var opprinnelig på seks individer. Dette reviret hadde sin utstrekning i Kongsvinger og Grue kommuner i Innlandet.

Til sammen er altså 14 ulver felt innenfor forvaltningsområdet i 2024.

Forvaltningsområdet for ynglende ulv, ofte kalt ulvesona, dekker hele Oslo og Østfoldog østlige deler av fylkene Innlandet og Akershus. Kart: Miljødirektoratet

Utenfor ulvesona begynte lisensfellingsperioden 1. desember, og her er to ulver skutt. Her varer lisensfellingsperioden ut mai måned.