To ulver skutt i Fjornshöjden lørdag

Bildet øverst i artikkelen viser ulvene som ble felt lørdag. Foto: Fellingslaget i Fjornshöjden

Det er felt to ulver i Fjornshöjdenreviret i Aurskog-Høland kommune i Akershus lørdag. Det er snakk om en ung hanne og en voksen ulv. Den voksne antas å være lederhannen, opplyser Gudbrand Kvaal, mediekontakt for det lokale lisensfellingslaget til Rovdyr.org.

Hannulvene veide henholdsvis 33,5 og 43,3 kilo, opplyser Statens naturoppsyn, som har vært på rutinekontroll på skuddstedene.

I Fjornshöjden er kvota på sju ulver, etter at den ble påplusset ett individ forrige uke. Til sammen er det felt seks dyr i reviret, og ett dyr gjenstår fortsatt på kvota, bekrefter Statsforvalteren i Oslo og Viken. 

Ledertispa i Fjornshöjdenflokken ble felt området 2. januar. Denne ulven er først dokumentert ved DNA i nærheten av fellingsstedet i november 2019 og er født i Rømskogreviret, ifølge Rovbase.no.

Statsforvalteren endret lisensfellingsområdet fredag etter at to ulver ble felt i Rømskog-reviret torsdag. 

Myndighetene har åpnet for å felle alle ulvene i tre revirer innenfor ulvesona, som er forvaltningsområdet for ulv i Norge: Det helnorske reviret Rafjellet og grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden. 

Statsforvalteren i Innlandet anser Rafjelletreviret for å være tatt ut etter at fem ulver er felt i reviret. Kvota var opprinnelig på seks individer. Hittil er lederhannen dokumentert død ved hjelp av DNA, framgår det av en innførsel i Rovbase.no. Denne ulven er født i det svenske reviret Järsjön. I tillegg er to årsvalper fra Rafjellet dokumentert felt ved hjelp av DNA-analyser. 

Også det revirhevdende paret i Rømskogreviret regnes som tatt ut etter at to ulver ble skutt her torsdag.

Etter at lisensfellingsperioden innenfor sona begynte ved årsskiftet er det felt til sammen 13 ulver. Lisensfellingsperioden varer fra og med 1. januar til og med 15. ferbruar innenfor ulvesona, men statsforvalterne kan stanse uttaket tidligere, for eksempel hvis kvotene blir fylt. 

Utenfor ulvesona begynte lisensfellingsperioden 1. desember, og her er to ulver skutt. Her varer lisensfellingsperioden ut mai måned.