To ulver felt i grenserevir torsdag

Det er felt to ulver, ei tispe og en hann, i det felles fellingsområdet for revirene Rømskog og Fjornshöjden torsdag. Det opplyser talsmann for fellingslaget Gudbrand Kvaal til Rovdyr.org.

Dyra tilhører Rømskogflokken, ifølge Statsforvalteren i Oslo og Viken.

De to voksne ulvene, ei tispe på 31 kilo og en hann på 38 kilo, ble felt omtrent klokka 13.30 og 14, opplyser Statens naturoppsyn, som har vært på rutinekontroll.

Den ene av de to ulvene som ble felt torsdag. Foto her og øverst i artikkelen: Fellingslaget i Rømskog/Fjornshöjden

Fellingsområdet ligger i kommunene Aurskog-Høland i Akershus og Marker i Østfold.

Myndighetene har åpnet for å felle alle ulvene i tre revirer innenfor ulvesona, som er forvaltningsområdet for ulv i Norge: Det helnorske reviret Rafjellet og grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden.

Statsforvalteren i Innlandet hadde ved oppstarten av lisensjakta satt kvota i Rafjellet til seks ulver, men sendte torsdag formiddag ut følgende melding:

– Innenfor Rafjellet-reviret er det totalt felt fem ulver. Ut fra de opplysninger som foreligger anser Statsforvalteren at reviret er tatt ut, og lisensfelling innenfor Rafjellet-reviret avsluttes nå med umiddelbar virkning.

Begge lederdyra i Rafjelletflokken er trolig felt, i tillegg til tre valper, men disse opplysningene blir ikke sikre før resultater av DNA-analyser foreligger.

I Fjornshöjden er kvota på sju ulver, etter at den ble påplusset ett individ forrige uke. Her er det tidligere felt fire dyr. I Rømskog er kvota på to ulver, og denne kvota er altså fylt i og med at to dyr er skutt torsdag.

Etter at lisensfellingsperioden innenfor sona begynte ved årsskiftet er det felt til sammen elleve ulver.

Lisensfelling av ulv begynte 1. januar innenfor ulvesona og kan vare til og med 15. februar. Utenfor ulvesona begynte lisensfellingsperioden 1. desember, og her er to ulver skutt. Her varer lisensfellingsperioden ut mai måned.