To ulver felt på lisensfellingens andre dag

Det er felt én ulv i Rafjelletreviret i Innlandet og én ulv i Fjornshöjdenreviret i Akershus tirsdag.

– Det er i dag felt en ulv i Fjornshöjdenreviret. Gjenværende kvote i lisensfellingsområdet for Rømskog- og Fjornshöjdenrevirene er 7 ulver, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennom sin SMS-varslingstjeneste like før klokka 17 tirsdag.

Seniorrådgiver Lars Gangås i Statens naturoppsyn forteller at de fikk melding om at en ulv var felt klokka 15.40. Fellingen fant sted godt innenfor arealene som benyttes av ulvene i Fjornshöjdenreviret.

– Det er snakk om ei voksen tispe, ganske liten på 29,2 kilo. Ut fra tennene å dømme så ulven ut til å ha noen år på baken, og vi antar derfor det er ledertispa i Fjornshöjden, sier Gangås.

Hannulv i Innlandet

I Rafjelletreviret er det felt en hannulv på rundt 40 kilo like etter klokka 15, opplyser mediekontakt for fellingslaget John Amundgaard til Rovdyr.org. Dermed er det fem dyr igjen på kvota i dette revirområdet.

– Vi tror ikke det er lederdyr. På viltkamerabilder har vi sett fire og fem dyr i flokken, og så kommer det et dyr som dilter etter noen timer seinere. Det er sannsynligvis denne ulven som er felt, sier Amundgaard.

Han sier det har vært relativt greie forhold tirsdag, men flere ulver har oppholdt seg utenfor fellingsområdet.

– Vi lokaliserte ulven som ble felt ganske seint på dagen, så det ble kort tid å utføre felling på. Vi trodde også det var flere dyr i ringen, og det var muligens ett til. Men det endte med at ett dyr ble felt i dag, sier Amundgaard.

Denne ulven ble felt i Rafjelletreviret tirsdag. Foto her og øverst i artikkelen: Statens naturoppsyn
Denne ulven ble felt i Fjornshöjdenreviret tirsdag. Foto: Statens naturoppsyn

Lisensfellingsperioden for innenfor ulvesona begynte mandag, men den første dagen forløp uten fellinger. Lisensfellingsperioden varer til og med 15. februar, men jakta kan stoppes tidligere, for eksempel dersom kvotene blir fylt.

Det er åpnet for lisensfelling i det helnorske reviret Rafjellet og de to grenserevirene Fjornshöjden og Rømskog, hvor ulvene benytter arealer både i Sverige og Norge. Totalt er kvotene satt til 14 ulver.

To fellingsområder

Hensikten er å ta ut alle dyr med tilhørighet til de tre ulike revirene. Statsforvalterne har myndighet til å endre kvoter og fellingsområder, for eksempel hvis det kommer nye opplysninger om antall ulver i revirene eller hvis det skulle bli økt risiko for felling av ulver i et naborevir.

I Rafjelletreviret har Statsforvalteren i Innlandet satt kvota satt til seks dyr. Fellingsområdet ligger i Kongsvinger og Grue kommuner. 

Grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden ligger inntil hverandre, og Statsforvalteren i Oslo og Viken har dermed avgrenset et felles område som omfatter begge revirene. Kvota er på åtte ulver innenfor fellingsområdet, noe som er basert på foreløpige opplysninger om seks dyr i Fjornshöjden og to i Rømskog. Fellingsområdet ligger i kommunene Aurskog-Høland og Marker. 

Rovdata har i romjula påvist en ny lederhann i Rømskogreviret. Hannen, som har fått identitetskoden V1092, er født i Østmarkareviret i 2022. Klima- og miljødepartementet har på bakgrunn av de nye opplysningene bedt Miljødirektoratet ta stilling til om informasjonen om et nytt lederdyr i Rømskogreviret på noen måte endrer vurderinger knyttet til muligheten til å oppfylle det norske bestandsmålet for ulv, truer overlevelsen til den svensk-norske ulvestammen eller medfører at det må tas særlige hensyn til genetikk. 

Miljødirektoratet vurderer at utskiftingen av lederhannen i Rømskogreviret ikke endrer noen av de forutsetningene som lå til grunn for vedtaket om å åpne for lisensfelling i de tre revirene.

Jaktstart i Sverige

Rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) vedtok at de tre ulveflokkene kunne skytes i fjor høst. Klima- og miljødepartementet behandlet klager på vedtaket, og kunngjorde at de hadde opprettholdt nemndenes beslutning like før jul.

Utenfor ulvesona begynte lisensjakta 1. desember, og hittil er to ulver felt. Her varer lisensfellingsperioden ut mai måned.

Lisensfelling i Sverige begynte tirsdag, og her er det gitt kvote på 36 ulver fordelt på seks revirer. Det er ikke lisensfelling på svensk side i grenserevirene Fjornshöjden og Rømskog. 
Under jaktas første dag ble det felt ni ulver i Sverige. Fellingene har funnet sted i revirene Ripelången, Venabäcken, Tångeråsa og Villingsberg, melder avisa Svensk Jakt.