Länsstyrelser vedtar ikke lisensfelling av ulv i svenske deler av grenserevirer

De svenske länsstyrelsene kunngjorde torsdag sine beslutninger foran vinterens lisensfelling av ulv. Til sammen er kvota på 36 ulver, fordelt jevnt på seks revirer: 

  • Tjunken (Värmland)
  • Venabäcken (Västmanland)
  • Ripelången (Västra Götaland)
  • Tångeråsa (Örebro)
  • Villingsberg (Örebro)
  • Gryten (Södermanland)

Rovviltnemndene i Oslo, Akershus og Østfold (rovviltregion 4) og i Hedmark (region 5) vedtok mandag ei kvote innenfor ulvesona på norsk side av grensa på 18 ulver fordelt på det helnorske reviret Rafjellet og grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden. 

Länsstyrelsen i Värmland hadde i forkant av det norske vedtaket signalisert at handlingsrommet for lisensfelling på svensk side er mindre kommende vinter enn sist vinter. Da var kvota på 75 ulver i Sverige fordelt på 13 revirer. 

I fjor vedtok både norske og svenske myndigheter uttak i grenserevirene Ulvåa, Kockohonka og Juvberget. Ulvene tilhørende Kockohonka og Juvberget ble felt på svensk territorium, mens dyra i Ulvåareviret ble skutt i Norge. 

David Höök, viltadministrator i Länsstyrelsen Värmland, har følgende forklaring på hvorfor det ikke er fattet noe vedtak om lisensfelling i svenske deler av grenserevirer i år.

– Grunnen er at vi i Värmlands län efter samråd mellom de andre svenske länsstyrelsene hadde seks ulver og dermed ett revir å fordele innad i länet foran den kommende lisensjakta. Totalt i Sverige kommer 36 ulver til å felles i seks ulike revirer. Dette er en betydelig mindre jaktkvote enn forrige årets vedtak for både Värmland og Sverige, skriver Höök i en epost til Rovdyr.org.

Det erklærte hovedformålet med den svenske lisensjakta er å minske tettheten av ulverevirer og konsentrasjonen av ulv der den er som størst.

– Det vedtatte uttaket i Värmlands län blir gjort i et revir som heter Tjunken. Grunnen til at vi har valgt dette reviret, er at vi finner at det passer bedre inn i begrunnelsen for lisensjakt enn de foreslåtte grenserevirene, skriver Höök.