Ulv felt i Våler kommune i Innlandet

Det er felt én ulv i Våler kommune i Innlandet søndag, opplyser fellingsleder Rune Lien til Rovdyr.org. Dette er det sjette dyret som er felt i grensereviret Ulvåa, som på norsk side av svenskegrensa ligger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, også omtalt som ulvesona.

Ulven, en tispevalp, ble felt ved 16.10-tida i Smalberget i Våler, opplyser fellingslederen.

Statsforvalteren i Innlandet har definert et fellingsområde i Elverum og Våler kommuner og satt ei kvote på åtte individer. Hensikten er at alle ulvene i Ulvåa-flokken skal skytes, og i kvota kan endres dersom opplysninger tilkommer om fler eller færre individer i flokken.

Fredag ble fire ulver felt i Våler kommune, mens den første ulven i reviret ble felt tirsdag, noe som fant sted i Elverum kommune. Fredag ble en hann på 42 kilo og ei tispe på 34,5 kilo, og det antas dermed at begge lederdyra er felt i reviret.

Fellingslaget ser an forholdene fram mot fellingsperiodens slutt og gjør vurderinger fortløpende. Det er fortsatt mulig at det finnes flere ulver i reviret, mener Lien.

Medier som NRK og Østlendingen har meddelt at det er gjort skadeverk på utstyr som benyttes av fellingslaget. Blant annet er flaggliner for omtrent 20 000 kroner ødelagt i løpet av helga.

Ei svensk aksjonistgruppe påtar seg ansvaret for skadeverket, skriver NRK.

– Vi har lagt godt merke til at aksjonistene er der stort sett hele tida, men de har ikke vært til hinder for at vi har kunnet gjøre det vi skulle, sier Lien.

Fredag 3. februar kom en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett som gjorde det mulig å igangsette lisensfelling av ulv innenfor ulvesona. Fellingsperioden varer i utgangspunktet fra og med 1. januar til og med 15. februar, men oppstarten ble utsatt til 3. februar som følge av en rettstvist.

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt søndag 12. februar i Våler kommune. Foto: Privat