Første ulvefelling i Ulvåa-reviret tirsdag

Det er felt en ulv i Ulvåa-reviret tirsdag. Fellingen, som fant sted i Elverum kommune, er den første som har funnet sted i år innenfor ulvesona, som er forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge.

Ulven, ei tispe på 23 kilo, ble felt rundt klokka 14. Det opplyser Rune Lien, leder for det lokale fellingslaget, til Rovdyr.org.

– Fellingen gikk greit. Vi har hatt kontroll på ulven noen dager og ringet den inn tidlig på dagen. Den ble felt sør på Flishøgda, sier Lien. 

Rundt 60 personer deltok i fellingen av ulven.

– Flagglinegjengen har gjort en fantastisk innsats. De har dratt 16 kilometer flaggline i delvis veiløst område, så her har folk virkelig stått på, sier Lien. 

Statsforvalteren i Innlandet bekrefter også fellingen i en SMS ved 19.50-tida og opplyser at gjenværende kvote i Ulvåa-reviret er på sju dyr.

Ulven som ble felt tirsdag er en årsvalp på 23 kilo. Foto her og øverst i artikkelen: Privat

Statsforvalteren har satt ei kvote på inntil åtte ulver i Ulvåa-reviret i et fellingsområde som ligger i kommunene Elverum og Våler. Hensikten er å ut alle dyrene som tilhører Ulvåa-reviret, og statsforvalteren kan derfor endre kvota hvis nye opplysninger tilsier at det er fler eller færre dyr i reviret.

Fredag ettermiddag kom en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett som gjorde det mulig å igangsette lisensfelling av ulv innenfor ulvesona. 

Ulvesona dekker deler av de tidligere fylkene Hedmark og Akershus og hele det tidligere fylket Østfold samt Oslo.

Kjennelsen fra lagmannsretten var siste ledd i en rettstvist etter at Oslo tingrett i romjula etterkom et krav om midlertidig forføyning om stans i lisensfelling i ulverevirene Juvberget, Ulvåa og Kockahonka, som alle tre har eller har hatt tilhold på begge deler av svenskegrensa. 

I revirene Kockahonka og Juvberget er til sammen 13 ulver felt på svensk side av grensa. Norske og svenske myndigheter har samordnet sine vedtak slik at de samme tre grenserevirene skulle kunne felles, og på svensk side av grensa begynte lisensfelling 2. januar. Rovdyr.org meldte i midten av januar at DNA-analyser kunne bekrefte at lederdyra i begge revirene var tatt ut. Det er felt sju ulver i Juvberget og seks i Kockahonka. 

Statsforvalteren opplyser på sine nettsider at det ikke anses å være grunnlag for å åpne for lisensfelling på norsk side i Juvberget eller Kockahonka.

Klima- og miljødepartementet kunngjorde like før jul at det opprettholdt et vedtak fra to rovviltnemnder om lisensfelling i grenserevirene, men organisasjonene NOAH – for dyrs rettigheter, WWF Verdens naturfond og Foreningen våre rovdyr krevde at lisensfelling skulle stanses inntil videre. 

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona skulle opprinnelig ha begynt 1. januar, men på grunn av rettstvisten ble oppstart utsatt. De formelle rammene for lisensfellingen var klare 3. februar, men krevende forhold i området har gjort at den første fellingen av ulv fant sted tirsdag.  

Det er også kvoter for lisensfelling av ulv i områdene utenfor ulvesona. I disse områdene er det hittil felt fem ulver, alle i rovviltregion 5 (tidligere Hedmark fylke).