Nye ulvefellinger i Ulvåa-reviret fredag

Det er felt fire ulver i grensereviret Ulvåa fredag. Det bekrefter leder for det lokale fellingslaget, Rune Lien, overfor Rovdyr.org like før klokka 14. Dermed er det totale antall dyr felt i reviret oppe i fem.

– Den første ulven ble skutt klokka 12.41. Den fjerde ulven ble skutt 12.54, så det tok 13 minutter, sier fellingslederen til avisa Østlendingen.

Fellingene er en del av det pågående uttaket av grensereviret Ulvåa, som holder til i Innlandet fylke. Den norske delen av reviret ligger i sin helhet innenfor ulvesona, som er forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge.

Ulvene som ble felt fredag, ble skutt i Risbergsmarka i Våler kommune, ifølge avisa.

– Det tok én time og seks minutt totalt fra driverne begynte å gå til siste fellinga i dag, legger Lien til overfor Rovdyr.org like før klokka 17.

Han forteller at ett av de felte dyrene, en hann på 42 kilo, hadde GPS-halsbånd. Dermed er det god grunn til å anta at denne ulven var lederhannen i flokken. Det er også felt ei tispe på 34,5 kilo, som etter alt å dømme er ledertispa i flokken. I tillegg er det felt én valp av hvert kjønn.

– Det har vært en veldig bra innsats av alle involverte. Nå snør det skikkelig, og vi går inn for å forsøke å ta ut ytterligere dyr i dagene som kommer, sier Lien.

Statsforvalteren i Innlandet har avsatt et område i Elverum og Våler kommuner til lisensfelling av Ulvåa-flokken. Det er også felt en ulv tirsdag innenfor dette området.

Kvota i området er satt til åtte ulver. Hensikten er å ut alle dyrene som tilhører Ulvåa-reviret, og statsforvalteren kan derfor endre kvota hvis nye opplysninger tilsier at det er fler eller færre dyr i reviret.

Fredag ettermiddag kom en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett som gjorde det mulig å igangsette lisensfelling av ulv innenfor ulvesona. Fellingsperioden varer i utgangspunktet fra og med 1. januar til og med 15. februar, men oppstarten ble utsatt til 3. februar som følge av en rettstvist.

Bildet øverst i artikkelen viser ulvene felt i Våler kommune 10. februar. Foto: Privat