Sesongens femte ulvefelling utenfor ulvesona

Det er i søndag felt ei ulvetispe i Stor-Elvdal kommune, melder Statsforvalteren i Innlandet.

Stor-Elvdal kommune ligger utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv og gjenværende kvote i de delene av de tidligere fylkene Akershus og Hedmark som ligger utenfor ulvesona er på ni dyr.

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor forvaltningsområdet varer fra og med 1. desember til og med 31. mai. I vinter er det felt fem ulver utenfor ulvesona, alle i rovviltregion 5 (Hedmark).

I midten av januar ble det felt en ulv i Rendalen kommune. Før nyttår ble det felt tre ulver, den ene i Løten kommune, den andre i Rendalen kommune og den tredje i Våler kommune.

Fredag kom Borgarting lagmannsrett med en kjennelse som gjorde det mulig for Statsforvalteren i Innlandet å åpne for lisensfelling av ulv i Ulvåa-reviret innenfor ulvesona.

Vedtakene om lisensfellingskvoter utafor forvaltningsområdet har ikke vært gjenstand for rettstvist, og søndagens felling i Stor-Elvdal skjer ikke som en konsekvens av lagmannsrettens kjennelse.