Ulv felt i Rendalen lørdag

Det er felt en ulv i Rendalen kommune i Innlandet fylke lørdag.

Erik Ola Helstad, seniorrådgiver hos Statens naturoppsyn, bekrefter overfor Rovdyr.org at det er kommet inn melding til forvaltningen om den felte ulven.

Rendalen ligger nord for forvaltningsområdet for ynglende ulv, også omtalt som ulvesona. I de delene av de gamle fylkene Hedmark og Akershus som ligger utenfor ulvesona gjenstår det nå 12 ulver på lisensfellingskvota.

Fra lokale lisensfellingsmannskaper i området får Rovdyr.org forklart at ulven er ei tispe som ble felt ved 14.25-tiden i områder langt unna vei, og at fellingen har vært meget arbeidskrevende.

Stedet hvor ulven ble skutt ligger øst for Lomnessjøen, og mange involverte har gått svært mange kilometer på ski, får Rovdyr.org opplyst.

Lisensfellingsperioden utenfor ulvesona begynte torsdag 1. desember. Dagen etter, fredag, ble den første ulven felt i Løten kommune vest for ulvesona.

Det er vedtatt en samlet kvote utenfor ulvesona på opptil 26 ulver i til sammen seks rovviltregioner, opplyser Klima- og miljødepartementet.

Bildet øverst i artikkelen viser ulven som ble felt i Rendalen 3. desember. Foto: Privat