Sesongens første lisensfelling av ulv utenfor ulvesona fant sted i Løten

Det er felt en ulv i Løten kommune i Innlandet fredag. Det er snakk om en hannulv som ble felt rundt klokka 12. 

Denne ulven ble skutt i Løten kommune fredag. Foto her og øverst i artikkelen: Privat

Seniorrådgiver Ståle Sørensen hos Statsforvalteren i Innlandet bekrefter overfor Rovdyr.org at det er kommet inn melding om den felte ulven til forvaltningen.

Løten ligger utenfor ulvesona. I de delene av de gamle fylkene Hedmark og Akershus som ligger utenfor ulvesona gjenstår det nå 13 ulver på lisensfellingskvota.

Lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesona begynte torsdag 1. desember. Rovviltnemndene har fattet vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona i seks av åtte rovviltregioner. Den samla lisensfellingskvota utenfor ulvesona er på 26 ulv.

Klima- og miljødepartementet opplyste i en pressemelding torsdag at de har behandlet klager på lisensfellingsvedtakene utenfor ulvesona i region 1 (Vestland, Rogaland og Vest-Agder), region 3 (Oppland), region 4 (Østfold, Akershus og Oslo) og 5 (Hedmark), og i region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal). Departementet opprettholdt rovviltnemndenes vedtak i alle disse regionene.

Utover dette har også nemnda i region 2 (Buskerud, Telemark og Vestfold og Aust-Agder) fatta vedtak om lisensfellingskvote for ulv som ikke ble påklaget. Lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen varer til og med 31. mai.