Sesongens tredje ulv skutt i Våler i Innlandet

Søndag ved 10.30-tida ble det felt ei ulvetispe i den delen av Våler kommune som ligger utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, melder lokale lisensfellingsmannskaper.

Det kom inn en synsobservasjon fra Løten kommune lørdag, og ulven ble deretter sporet til nabokommunen Elverum, hvor den ble ringet inn ved Skrikmyrberget seint på kvelden, opplyser Martin Monné, som er mediekontakt for lisensfellingslaget i Elverum, til Rovdyr.org.

– Ulven gikk ut av ringen igjen i dag tidlig, så da måtte den ringes inn på nytt før den ble skutt like sørøst for Storbronken i Våler kommune, forklarer Monné.

Denne ulven ble felt i Våler kommune i Innlandet søndag. Foto her og øverst i artikkelen: Martin Monné

Lisensfellingsperioden utenfor ulvesona begynte 1. desember. Før fellingen søndag var det felt to ulver, den ene i Løten kommune og den andre i Rendalen kommune.

Den gjenværende lisensfellingskvota i de delene av de gamle fylkene Akershus og Hedmark som ligger utenfor ulvesona er på 11 dyr.

Det er vedtatt en samlet kvote utenfor ulvesona på opptil 26 ulver i til sammen seks rovviltregioner, kunne Klima- og miljødepartementet orientere om i en pressemelding tidligere denne uka.