Har søkt om skadefelling på ulv i Kautokeino etter angrep på tamrein

Statens naturoppsyn har bekreftet at flere reinsdyr er tatt av ulv i Kautokeino i Troms og Finnmark fylke, kunne NRK Sápmi melde tirsdag ettermiddag. Reineiere har søkt om fellingstillatelse på ulven.

Det er reineierne i Fávrrosorda reinbeitedistrikt som har søkt om skadefelling. I miljøforvaltningens oversiktsverktøy Rovbase.no er det i Kautokeino kommune registrert seks reinsdyr som er tatt av ulv mellom 27. november og 6. desember i kort avstand fra grensa til Finland. Det er også oppført en DNA-prøve i Rovbase, som ennå ikke er analysert. 

– Vi finner nye skadde dyr hver dag, sier Anders Eivind Eira i Fávrrosorda reinbeitedistrikt i en kort kommentar til Rovdyr.org onsdag ettermiddag.

Susanne Hanssen, fagkoordinator rovvilt i viltseksjonen ved Miljødirektoratet, opplyser i en epost til NRK at søknaden fra Fávrrosorda reinbeitedistrikt om uttak av ulv er mottatt.

Hanssen forteller til Rovdyr.org onsdag at hun ikke har noen ny informasjon utover det hun uttalte til NRK dagen i forveien. Det var onsdag ettermiddag ikke fattet noe vedtak om hvorvidt det skal utstedes skadefellingsløyve.

– Statens naturoppsyn følger opp i dag og fortsetter med det, sier Hanssen.

Rovdyr.org har ikke klart å komme i kontakt med Statens naturoppsyn i Kautokeino onsdag.