Dette er status for gaupejakta etter fire dager

Etter at gaupejakta begynte onsdag er til sammen 27 gauper skutt.

Kvotejakt på gaupe er stanset i to av de tre rovviltregionene hvor det ble åpnet for jakt. I skrivende stund kan det bare bedrives kvotejakt på gaupe i de delene av Rovviltregion 3 (Oppland) som ikke er forvaltningsområde for arten. I enkelte områder i Møre og Romsdal og Trøndelag kan det dessuten foregå kvotefri jakt.

Kvotejakt på gaupe kunne begynne onsdag 1. februar, og ble stanset samme dag i Rovviltregion 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal). Dette skyldtes at hunndyrkvota, som ved jaktstart var satt til fire, ble overoppfylt med seks felte hunndyr. Alle gauper i region seks er skutt i Trøndelag – til sammen 13 dyr.

I Rovviltregion 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder) er det satt ei kvote på 17 gauper, hvorav inntil seks kan være hunndyr. 15 dyr, hvorav fem voksne hunndyr ble tildelt fra jaktstart fordelt på fire jaktområder. Lørdag ble den femte hunngaupa fra startkvota felt, og dermed er jakta stoppet inntil videre i hele regionen etter at til sammen åtte gauper er felt.

Klima- og miljødepartementet har behandlet to klagesaker om kvotejakt på gaupe for 2023 og har åpnet for jakt på 51 dyr, hvorav inntil 15 hunndyr, i tre av landets åtte rovviltregioner.

Inndelingen av rovviltregionene følger en eldre fylkesstruktur og en del eldre navn på fylker forekommer i omtalen av områdene.

I Rovviltregion 3 (Oppland) er det felt seks gauper, hvorav to i forvaltningsområdet for gaupe. Når to nå er felt i her, kan det bare jaktes gaupe i de de nordlige delene av Oppland som er beiteprioritert område. Totalkvota i regionen var satt til 10 gauper, hvorav fire kan være hunndyr.

Kvotejakt på gaupe kan foregå fra 1. februar til 31. mars. Det er vanlig at rovviltnemndene vedtar startkvoter som gjelder ved jaktstart og deretter omfordeler etter behov i begynnelsen av mars.

Region 2 – Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder

Informasjon fra region 2 er hentet fra nettsiden til rovviltnemnda i regionen. I denne regionen er det skutt åtte gauper, hvorav fem hunndyr. 

 • 1. feb: Ringerike, voksen hunn. 
 • 1. feb: Kviteseid, voksen hunn
 • 2. feb: Larvik, voksen hann
 • 2. feb: Kongsberg, voksen hann
 • 3. feb: Drangedal, voksen hann
 • 4. feb: Bamble, voksen hunn
 • 4. feb: Tokke, voksen hunn
 • 4. feb: Kviteseid, ung hunn

Region 3 – Oppland

Informasjon fra region 3 er hentet fra Rovbase.no.

 • 1. feb: Nordre Land, hann vurdert til to år, 20 kilo
 • 1. feb: Øyer, hann vurdert til over to år, 22 kilo
 • 1. feb: Øyer, hunn vurdert til to år, 16,2 kilo
 • 1. feb: Gausdal, hann vurdert til over to år, 20,7 kilo
 • 2. feb: Nord-Aurdal, hann vurdert til 1,5 år, 17,7 kilo
 • 3. feb: Vågå, hann vurdert til “eldre”, 18,7 kilo

Region 6 – Trøndelag og Møre og Romsdal 

Informasjon fra region 6 er hentet fra Rovbase.no. Vurderingene om alder på dyra beskrives som foreløpige hvis de er kjent, men gjennomgående står det for de fleste felte gauper i region 6 at alder inntil videre er ukjent. 

 • 1. feb: Lierne, hann, 19,9 kilo
 • 1. feb: Holtålen, hann, 21 kilo
 • 1. feb: Selbu, antatt voksen hunn, 16,5 kilo
 • 1. feb: Stjørdal, antatt voksen hunn, 15,4 kilo
 • 1. feb: Steinkjer, hunn, 15,5 kilo
 • 1. feb: Melhus, hunn, 15,5 kilo
 • 1. feb: Melhus, hann, 21,7 kilo
 • 1. feb: Orkland, hunn, 14,2 kilo
 • 1. feb: Orkland, hann, 12,4 kilo
 • 1. feb: Midtre Gauldal, hann, 20,5 kilo
 • 1. feb: Namsskogan, hann, 20,5 kilo
 • 1. feb: Holtålen, hann, 23 kilo
 • 1. feb: Namsskogan, antatt voksen hunn, 15,5 kilo

Statsforvalteren i Trøndelag skriver på sine nettsider at det totale antallet gauper som ble felt overstiger ikke det totale antallet gauper det var startkvote for, men at det er hunndyrkvoten som medførte at kvotejakta ble stengt i regionen.

– I region 6 har vi mange dyktige jegere som er med og regulerer gaupebestanden. Vi ser at en del gaupejegere er usikre på hvordan de kjønnsbestemmer gaupene de har felt. Dette fører til at Statsforvalteren får sen beskjed om kjønn, og at vi derfor ikke fikk stengt jakta i tide. Vi vil nå se på hvordan vi kan forhindre overskyting av hunndyrkvoten i fremtidig kvotejakt på gaupe, sier underdirektør Gry Tveten Aune hos Statsforvalteren i Trøndelag i en pressemelding.

Bildet øverst i artikkelen viser en hanngaupe felt i Øyer kommune 1. februar. Foto: Privat