Lisensfelling ulv: Antatt lederhann og yngre tispe felt torsdag

Det er felt to ulver i Rafjelletreviret i Innlandet torsdag, Dermed er til sammen tre dyr skutt under lisensfelling i dette reviret hittil i år. Gjenstående kvote i reviret er tre ulver. 

– Det var et fellingsforsøk mellom klokka 12 og 13, som resulterte i to felte ulver, sier mediekontakt for fellingslaget i Rafjelletreviret John Amundgaard til Rovdyr.org. 

Han sier at det antageligvis er tre dyr igjen Rafjelletflokken.

– Nå begynner sporingsforholdene å bli vanskeligere, og i morgen kan vi vente temperaturer under 20 minusgrader. Så vi får vurdere om det er mulig å ha folk sittende på post de kommende dagene, sier Amundgaard. 

Fra Statens naturoppsyn får Rovdyr.org opplyst at det er snakk om en tispevalp på 33,1 kilo og en hann på 40,1 kilo. Hannen antas å være ett av lederdyra i Rafjelletflokken.

Det er også åpnet for lisensjakt i revirene Rømskog og Fjornshöjden i Akershus og Østfold.

– Jegerne har hatt spor, men det er ikke blitt noe resultat i dag, opplyser Gudbrand Kvaal, mediekontakt for fellingslaget i de to revirene, overfor Rovdyr.org.

Tirsdag ble det felt én hannulv i Rafjelletreviret og ei tispe i Fjornshöjden, som antas å være ledertispa i flokken. 

Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesona varer fra 1. januar til og med 15. februar. Verken den første dagen eller den tredje dagen resulterte i ulvefellinger.

Til sammen er det kvoter på 14 ulver, seks i Rafjellet og åtte i et felles fellingsområde som omfatter både Rømskog- og Fjornshöjdenrevirene; de to revirene ligger inntil hverandre. 

Fellingsområdet for Rafjelletflokken ligger i Kongsvinger og Grue kommuner i Innlandet, mens Fjornshöjden/Rømskog-flokkene kan felles i et område i kommunene Aurskog-Høland i Akershus og Marker i Østfold.

Rafjellet er et helnorsk revir, mens Fjornshöjden og Rømskog regnes som grenserevirer, siden ulvene benytter arealer i både Norge og Sverige. Svenske myndigheter har ikke åpnet for lisensfelling i de delene av revirene som ligger øst for riksgrensa.

Både kvote, lisensfellingens varighet og områdene ulvene kan skytes i kan endres på kort varsel dersom nye opplysninger tilsier det.  

Rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) vedtok at de tre ulveflokkene kunne skytes i fjor høst. Klima- og miljødepartementet behandlet klager på vedtaket, og kunngjorde at de hadde opprettholdt nemndenes beslutning like før jul.

Utenfor ulvesona begynte lisensjakta 1. desember, og hittil er to ulver felt. Her varer lisensfellingsperioden ut mai måned.Lisensfelling i Sverige begynte tirsdag, og her er det gitt kvote på 36 ulver fordelt på seks revirer. Etter at dagslyset var forsvunnet torsdag var det til sammen felt 21 ulver i løpet av den svenske lisensjakta, ifølge avisa Svensk Jakt.