Årsmøte i FNR Oppdal og Rennebu lokallag onsdag 20. mars

Årsmøte i FNR Oppdal og Rennebu lokallag onsdag 20. mars 2024 kl. 19.30 på Oppdalsporten.

Vanlige årsmøtesaker.

Åsmund Ystad, daglig leder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, orienterer om arbeidet i FNR og om aktuelle rovdyrpolitiske saker.

Vel møtt!