Årsmøte i FNR Vestfold lokallag tirsdag 19. mars

Årsmøte i FNR Vestfold lokallag tirsdag 19. mars 2024 kl. 18.00
Gavelstad Gjestegård i Lardal.

Innledninger:

  • Arne Christian Geving, fagsjef hos Statsforvalteren i Vestfold og
    Telemark, forteller om Statsforvalterens rolle i rovviltforvaltningen,
    og summerer opp årets kvotejakt på gaupe.
  • Knut Halvor Jorde, landsstyremedlem i FNR, forteller om arbeidet
    sentralt og litt om gaupejakta i region 2 sett fra Hallingdal og
    Buskerud.

For servering betales kr. 100,- ved inngang.

Hilsen FNR Vestfold v/ styret
Kontakt: Leder Frode Bergan tlf. 905 81 517