Slik har det gått i gaupejakta hittil – frykt for nye kriseartede gaupetap i Tingvoll

Jegere har felt 41 gauper siden kvotejakta begynte 1. februar. Av disse er 19 voksne hunndyr. To gauper er felt i den skadeutsatte kommunen Tingvoll, hvor lokale stemmer frykter at kommende beitesesong vil bli like ille som i 2023.

Det har vært store tap av sau til gaupe i Tingvoll i Møre og Romsdal sist sommer, og tettheten av gauper på den lange, smale halvøya er uvanlig høy. Dermed har det også knyttet seg spenning til hvordan det skulle gå under årets gaupejakt, som begynte 1. februar. 

Lars Erling Koksvik, skogbrukssjef og viltforvalter i Tingvoll kommune, kan opplyse at det er felt to gauper, en hann og et hunndyr. Dermed er kvota som gjelder for Tingvoll og den nordlige delen av Sunndal kommune fylt. 

– De to gaupene er en stor hann, som vi har kjent til siden 2018 og hatt regelmessig på video siden da, og den andre er et hunndyr, trolig på to og et halvt år, sier Koksvik til Rovdyr.org. 

Den store konsentrasjonen av gaupe på halvøya har ført til ekstra overvåkingsinnsats med viltkameraer de siste årene. Lokalt har folk blitt drevne i å skille enkeltgauper fra hverandre ut fra flekkmønsteret i pelsen. 

Krisesommer i 2023

Etter fjorårets beitesesong søkte saueeiere om erstatning for 293 dyr som tatt av gaupe, ifølge Statsforvalteren i Møre og Romsdal. Det er to tredeler av tapet til gaupe i Møre og Romsdal i 2023. 

Rovdyr.org har det siste drøye halvåret skrevet en rekke artikler om situasjonen i Tingvoll – om at fylkeskommunen har krevd at Tingvoll må ut av yngleområdet for gaupe, om krisemøte med beitebrukere og forvaltning, om hvordan gaupa tar lam rett ved bolighus og om hvordan sauebønder mister motivasjonen til å fortsette drifta.

Skadesituasjonen har ført til at rovviltnemnda vedtok at Tingvoll fikk begynne gaupejakta to uker tidligere enn mange andre områder i rovviltregion 6, som i tillegg til Møre og Romsdal også omfatter Trøndelag. Slik ønsket nemnda å avverge at kvotene ble fylt andre steder i regionen før det ble felt gauper i Tingvoll, noe som skjedde i fjor.

Lars Erling Koksvik. Foto: Svein Egil Hatlevik

Koksvik har søkt om at Tingvoll skal tildeles ytterligere to kvoter fra reservekvota i region 6. Det er vanlig i regionen å holde igjen gauper på reservekvota til begynnelsen av mars, slik at uttak kan styres til områder som har hatt store tap hvis det viser seg at jaktutbyttet ikke har vært så stort der.

– Vi har etter alt å dømme tre produktive familiegrupper igjen i Tingvoll, så det er status quo og det samme som i fjor. Jeg tror den kommende beitesesongen blir veldig krevende uansett om vi får dyr fra reservekvota eller ei, men det er jo grunn til å tro at færre gauper vil føre til mindre problemer for småfeholdet, sier Koksvik. 

Kritikk fra nemnda

Etter litt fram og tilbake åpnet Klima- og miljødepartementet like før jaktstart 1. februar for jakt på familiegrupper av gaupe fra og med 10. februar. Hensikten var å redusere gaupeangrep på lam til kommende beitesesong. Men da 10. februar kom, hadde jegere i Tingvoll allerede fylt kvota i området.

Leder i Rovviltnemnda i region 6, Kari Anita Furunes, har uttalt til avisa Driva at hun er skuffet over og irritert på at jegerne i Tingvoll ikke ventet med jaktstart til den 10. februar.

– Er det viktigere å gå på jakt enn å være sikker på å ta ut skadedyra? Siden dette er resultatet, tror jeg ikke det vil bli jobbet for å gi Tingvoll den sjansen de fikk i år noen gang igjen, sier Furunes til avisa. 

Koksvik er oppgitt over kritikken fra nemndslederen. 

– Her på kysten endres været fort, og det er ikke så ofte at snøen blir liggende. Vi kan heller ikke vite sikkert hvilke dyr som gjør mest skade. Sist jeg sjekket, så var det slik at alle gauper spiser kjøtt, og det kan godt hende at de to som ble felt i Tingvoll sto bak mange av de lammene som ble drept i sommer, sier han. 

Koksvik mener jegerne i Tingvoll kunne ha risikert at det ikke ble felt gaupe overhodet i kommunen dersom de hadde ventet til 10. februar. I år som i fjor har startkvota blitt overoppfylt i Trøndelag, og ett hunndyr for mye er skutt og trukket fra reservekvota. 

– Jeg er i hvert fall blitt enda sikrere i min sak om at Tingvoll må ut av yngleområdet for gaupe og over i det området hvor det kan drives kvotefri jakt. Vi kan ikke ha tre familiegrupper av gaupe på denne lille halvøya, legger Koksvik til.

Tingvoll kommune ligger i utkanten av det gaupeprioriterte området i Møre og Romsdal, markert med grønt. Kart: Miljødirektoratet

Hos Statsforvalteren i Trøndelag får Rovdyr.org opplyst at det er ett dyr igjen på reservekvota etter at to voksne ble tatt ut på skadefelling i Meråker og Grong kommuner. Dyret på reservekvota kan være hann eller hunn. Reservekvota var opprinnelig på fire dyr, hvorav maks to kunne være hunndyr.

Vanligvis har dyr på reservekvota blitt tildelt områder hvor reindrifta har hatt store tap, men det blir ventelig rift om tildelingen når rovviltnemnda skal møtes 27. februar for å fatte sitt vedtak. I tillegg til søknad om dyr fra reservekvota fra Tingvoll, har blant andre interesser i Selbu, Grong, Ålen og Overhalla ytret ønske om utvidet kvote.

Kortvarig jakt i Tingvoll

Ove Meisingset har ledet jaktlaget som felte to gauper på Tingvoll. Han kan fortelle at jegerne merket press fra både rovviltnemnda og andre for at de skulle lykkes i fylle kvota.

– Rovviltnemnda har jobbet mye for å finne løsninger som kan gjøre tapene mindre til sommeren og sauebøndene er naturligvis heller ikke interessert i en reprise av fjoråret, sier Meisingset til Rovdyr.org.  

De første dagene av februar forløp uten snø, men etter hvert var værforholdene mer på jegernes side. Jaktlaget har hatt tilgang til erfarne hunder utenbygds fra. 

Ove Meisingset med hanngaupa som ble felt 4. februar. Foto: Privat

Jegerne felte en hanngaupe 4. februar og ei hunngaupe 6. februar.

– Den første gaupa datt raskt. Vi gikk på sporet og passerte inn i ringen, og så støkket vi nok gaupa på dagleie. Den kom springende rett mot driverne og ble felt før vi rakk å slippe begge hundene. Det hele var nok over på to minutter, sier Meisingset. 

Den neste gaupa ble felt to dager seinere. 

– Vi hadde sporet en god del og etter hvert fått ringet inn et område hvor vi visste at det bare var ett dyr. Kuriøst nok var det én av jegerne som ikke var så fornøyd med posten sin, så han gikk og fant seg en ny post. Like etter kom gaupa på akkurat hans post, så han har jo fått høre det i ettertid, humrer Meisingset. 

– Gaupa slo en runde rundt fjellet og kom tilbake på en på en post på den andre siden av ringen. Det hele tok omtrent et kvarter fra vi slapp hundene, fortsetter han. 

Avviser kritikk

Han er ikke enig i kritikken mot jegerne fra nemndslederen og mener ikke det ville gitt særlig mening å vente til 9. februar. 

– Vi kunne ha risikert at det regnet hver dag i fire dager. Når det åpnes opp i Trøndelag, går jakta veldig fort, sier Meisingset. 

Han regner ikke med at tapssituasjonen for småfeholdet kommer til å bli særlig enklere til beitesesongen som kommer. 

– Vi har fire årsunger her i Tingvoll i år og har skutt to gauper hittil. Dermed er det to flere gauper her enn det var i fjor, sier Meisingset. 

60 dyr på kvote

Kvotejakt på gaupe varer fra 1. februar til 31. mars eller til kvotene er fylt i de ulike jaktområdene og regionene.

Ved jaktstart var samlet kvote for de regionene hvor det er åpnet for jakt på til sammen 60 gauper, hvorav inntil 27 hunndyr.

Fem av landets åtte rovviltregioner har åpnet for kvotejakt på gaupe i 2024. I tillegg er det kvotefri jakt i region 1 Vestlandet.

Region 2 – Buskerud, Telemark, Vestfold og tidligere Aust-Agder

I region 2 er det felt 19 gauper, hvorav åtte voksne hunner. 

Lista under viser gaupene som er registrert skutt på innsynsløsningen Rovbase.no.

 • 16.02: Larvik kommune. Hunndyr på 17 kilo, voksen.
 • 10.02: Modum kommune. Hanndyr på 19 kilo, voksen.
 • 10.02: Bygland kommune (kvotefritt område). Hanndyr på 21 kilo, ukjent alder.
 • 08.02: Ringerike kommune. Hanndyr på 20 kilo, ukjent alder.
 • 07.02: Midt-Telemark kommune. Hunndyr på 16 kilo, ukjent alder.
 • 07.02: Fyresdal kommune. Hanndyr på 20 kilo, ukjent alder.
 • 07.02: Nissedal kommune. Hunndyr på 14 kilo, ukjent alder.
 • 07.02: Lier kommune. Hanndyr på 18 kilo, ukjent alder.
 • 05.02: Nissedal kommune. Hanndyr på 21 kilo, ukjent alder.
 • 03.02: Sigdal kommune. Hanndyr på 18 kilo, ukjent alder
 • 03.02: Hol kommune. Hunndyr på 14 kilo, ukjent alder
 • 02.02: Nore og Uvdal kommune. Hanndyr på 20 kilo, ukjent alder
 • 02.02: Notodden kommune. Hanndyr på 19 kilo, ukjent alder
 • 02.02: Modum kommune. Hanndyr på 19 kilo, ukjent alder.
 • 01.02: Sigdal kommune. Hunndyr på 15,5 kilo, vurdert til 1,5 år
 • 01.02: Seljord kommune. Hanndyr på 21,5 kilo, ukjent alder
 • 01.02: Hjartdal kommune. Hunndyr på 15 kilo, ukjent alder
 • 01.02: Ringerike kommune. Hunndyr på 16 kilo, alder ukjent

Det er i tilegg til registreringer i Rovbase felt ei hunngaupe i Vegårshei kommune, ifølge statsforvalternes SMS-varslinger for gaupejakta. 

Dermed er hunndyrkvota fylt og gaupejakta stanset i hele region 2, bortsett fra områder med kvotefri jakt.

Kvoten ved jaktstart var på 21 dyr, hvorav inntil åtte hunner eldre enn ett år. Fordeling av reservekvote ventes inneværende uke.

Denne gaupa ble felt i Hol kommune 3. februar. Foto: Privat

Region 3 – Oppland

I region tre er det felt seks gauper, hvorav tre voksne hunndyr. 

Hos Rovbase.no er tre av gaupene publisert med følgende detaljer:

 • 04.02: Sør-Aurdal kommune. Hanndyr på 22 kilo, alder 3-4 år (foreløpig vurdering).
 • 01.02: Gausdal kommune. Hunndyr på 14 kilo, vurdert til 1,5 år
 • 01.02: Sør-Aurdal kommune. Hanndyr på 22 kilo, vurdert til 3 år

Hos Statsforvalteren i Innlandet får Rovdyr.org dessuten oppgitt at det er felt hunngauper i Vågå og Gausdal kommuner henholdsvis 3. og 5. februar og at en hanngaupe er felt i Ringebu 6. februar.

Ved jaktstart var totalkvota for Oppland på elleve dyr, hvorav maksimalt fire kunne være hunndyr over ett år.

Region 5 – Hedmark

I region 5 ble hunndyrkvota fylt første jaktdag, og dermed ble jakta stanset etter at to hanner og to hunner var skutt. Følgende informasjon er lagt ut på Rovbase.no.

 • 01.02: Elverum kommune. Hunndyr på 17 kilo, ukjent alder
 • 01.02: Rendalen kommune. Hanndyr på 18 kilo, alder mer enn to år (foreløpig vurdering)
 • 01.02: Stange kommune. Hanndyr på 22 kilo, ukjent alder
 • 01.02: Nord-Odal kommune. Hunndyr på 16 kilo, ukjent alder

Region 6 – Trøndelag og Møre og Romsdal

I region 6 er ni gauper, hvorav fem voksne hunner, felt under ordinær kvotejakt, ifølge Rovbase.no.

 • 14.02: Melhus kommune. Hunndyr på 15 kilo, voksen.
 • 14.02: Selbu kommune. Hunndyr på 15 kilo, ukjent alder.
 • 14.02: Stjørdal kommune. Hanndyr på 26 kilo, ukjent alder.
 • 06.02: Tingvoll kommune. Hunndyr på 17 kilo, ukjent alder.
 • 06.02: Lierne kommune. Hunndyr på 18 kilo, ukjent alder.
 • 04.02: Tingvoll kommune. Hanndyr på 21 kilo, voksen.
 • 02.02: Rennebu kommune. Hanndyr på 25 kilo, alder var 3,5 år (foreløpig vurdering).
 • 02.02: Snåsa kommune. Hunndyr på 16 kilo, ukjent alder.
 • 02.02: Lierne kommune. Hanndyr på 21 kilo, ukjent alder.

Til sammen er 14 gauper, hvorav seks voksne hunner, belastet kvota for gaupejakta i region 6. Det inkluderer en hanngaupe påkjørt av bil i Surnadal kommune 9. februar og to gauper skutt på skadefelling sist helg. To gauper tatt ut på skadefelling mot slutten av fjoråret er også trukket fra kvota. 

Ett dyr som han være ei hunngaupe fra reservekvota skal tildeles 27. februar.

I og med at antall hunndyr i startkvota er fylt opp, er gaupejakta stanset i regionen, med unntak av de områdene hvor det er kvotefri jakt. Totalt er kvota for region 6 satt til 20 dyr, hvorav maksimalt syv voksne hunndyr.

Region 8 – Troms og Finnmark

I region 8 er tre gauper felt under ordinær kvotejakt, hvorav én voksen hunn.

Følgende detaljer er publisert på Rovbase.no

 • 12.02: Tromsø kommune. Hunndyr på 16 kilo, seks år gammel (foreløpig vurdering).
 • 01.02: Nordreisa kommune. Hunndyr på 11 kilo, mindre enn ett år gammel (foreløpig vurdering).

Rovdyr.org får opplyst fra Statens naturoppsyn at det også er tatt ut en gaupe på skadefelling i Tjeldsund kommune. Dessuten er det skutt en hanngaupe under kvotejakt i Balsfjord kommune. 

Miljødirektoratet har tildelt ei kvote på til fem gauper, med en hunndyrkvote på to voksne dyr. Dermed gjenstår ytterligere en gaupe, hann eller hunn, som kan felles før kvota er fylt.