Klart for jakt: 62 gauper på kvote i 2024

OPPDATERING 31.01.24 klokka 12.15: Rovdyr.org meldte først at det er 69 gauper på kvote, men dette er endret 31. januar etter klagebehandling.

Rovviltnemnder og Miljødirektoratet har fattet vedtak om at til sammen 69 gauper kan felles under kvotejakta, som begynner torsdag 1. februar, og som kan vare fram til og med 31. mars, eventuelt til kvota er fylt i det aktuelle området. Den samlede hunndyrkvota er på 27 dyr.

I Troms og Finnmark (region 8) og Nordland (region 7) har ikke rovviltnemndene myndighet til å vedta kvoter, fordi bestandsmålene ikke er innfridd. Det er dermed Miljødirektoratet som kan avgjøre om det skal settes gaupejaktkvote, noe de har gjort i år. 

I skrivende stund foreligger det ikke noen klagebehandlingsvedtak fra Klima- og miljødepartementet for vedtakene, så det er fortsatt mulig at kvotene kan endres i enkelte steder.

Troms og Finnmark

Miljødirektoratet har satt kvote for jakt på gaupe i Troms i rovviltregion 8 til totalt fem gauper med en hunndyrkvote på totalt to voksne dyr.

Kvoten gjelder for beiteprioriterte områder (B-områder) for gaupe i følgende kommuner: Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Tromsø og Balsfjord. Kvotejaktstart i dette området er 1. februar 2024.

Fra 1. mars 2024 åpnes det også for kvotejakt i B-områdene i Sørreisa og Salangen kommuner. Inntil to gauper kan felles her.

Nordland

OPPDATERING: Hunndyrkvota er fylt i region 7 etter påkjørsel og skadefelling og det åpnes derfor ikke for jakt. Kvotevedtaket er imidlertid påklaget til Klima- og miljødepartementet som ikke har behandlet ferdig klagen.

Miljødirektoratet har satt kvote for jakt på gaupe i rovviltregion 7 til totalt seks gauper med en hunndyrkvote på totalt to voksne dyr. 

Kvoten fordeles som følger: 

 • Narvik kommune: 1 gaupe 
 • Hamarøy og Steigen kommuner: 1 gaupe 
 • Fauske og Sørfold kommuner: 1 gaupe 
 • Bodø sør for Saltenfjorden/Skjerstadfjorden og Saltdal kommune: 1 gaupe 
 • Rana og Hemnes kommune: 1 gaupe 
 • Vefsn, Grane, Hattfjelldal kommuner: 1 gaupe

Trøndelag og Møre og Romsdal

Gaupejaktkvoter i region 6 kan være en komplisert affære, men i år er vedtaket enda mer detaljert enn det pleier å være. Grunnen til det er at nemnda ønsker å unngå en omfattende skadesituasjon med lammetap til gaupe på Tingvollhalvøya i Møre og Romsdal til sommeren, slik som det var i fjor sommer.

Etter en samlet vurdering med vektlegging av bestandssituasjonen, erfaringer med kvotejakt og bestandsutvikling i regionen, samt tap av beitedyr, har rovviltnemnda fastsatt en samlet kvote på til sammen 20 dyr inkludert hvorav maksimalt syv voksne hunndyr (eldre enn ett år).

Fire gauper hvorav to voksne hunngauper holdes tilbake som reservekvote.

Det åpnes for kvotefri jakt i Møre og Romsdal utenfor forvaltningsområdet, samt kommunene Oppdal og Røros i Trøndelag.

I de øvrige delene av region 6 åpnes det for kvotejakt. Totalkvoten for områdene som omfattes av kvotejakt settes til 20 gauper, hvorav maksimalt 7 voksne hunndyr.

Startkvote er satt til 16 gauper, hvorav 5 voksne hunngauper. Reservekvota er på 4 gauper, hvorav 2 kan være voksne hunngauper.

Kvotejaktstart innenfor forvaltningsområdet i Trøndelag og de deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal som omfatter Aure og Surnadal (delområde B) utsettes til den 14. februar 2024. Øvrige områder har kvotejaktstart 1. februar 2024.

Startkvoten på 16 gauper hvorav 5 voksne hunndyr fordeles til de avgrensa kvotejaktsområder som følger nedenfor:

Forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 3 gauper (hvorav maks 1 voksne hunndyr)

 • Kvotejaktstart utsatt i delområde B til 14. februar 2024.
 • Delområde A: Tingvoll og den delen av Sunndal som er nord for Driva: 2
 • Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet i Møre og Romsdal: 1

Forvaltningsområdet i Trøndelag: 5 gauper (hvorav maks 2 voksne hunndyr)

 • Kvotejaktstart utsatt til 14. februar 2024 i alle delområdene som har startkvote.
 • Delområde A: Heim, Orkland, Rindal, Skaun, Midtre Gauldal vest for E6, Melhus vest for E6 og fastlandsdelen av Hitra: 1
 • Delområde B: Øvrige deler av forvaltningsområdet fra og med Stjørdal kommune og sørover: 2
 • Delområde C: De deler av forvaltningsområdet som er nord for Steinkjer (men ikke Steinkjer kommune): 2
 • Delområde D: Steinkjer, Inderøy (øst for Skarsundsbrua), Verdal, Levanger og Frosta kommuner: 0

Delområdene slås sammen 1. mars 2024.

 • Områdene utenfor forvaltningsområdet for gaupe i Trøndelag, med unntak av områdene omfattet av kvotefri jakt: 8 gauper
 • Delområde E: Indre Namdal: 5 (her er to skadefelte gauper belastet kvota før jaktstart)
 • Delområde F: Fosenhalvøya: 2
 • Delområde G: Øvrige deler av Trøndelag utenfor forvaltningsområdet: 1

Delområdene slås sammen 1. mars 2024.

Reservekvote: Av totalkvoten settes det av 4 gauper, hvorav 2 voksne hunndyr som reservekvote. Ved bruk av reservekvoten skal det legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein, påviste familiegrupper av gaupe, og fordeling av felte gauper så langt i jaktperioden. Dersom hunndyrkvoten av startkvoten i region 6 er felt uten at det er tatt ut gaupe i delområde A i Møre og Romsdal, kan nemnda uten opphold tildele fra reservekvoten til dette området.

Hedmark

Rovviltnemnda i region 5 har vedtatt en totalkvote på 5 gauper, hvorav en hunndyrkvote på 2 dyr over 1 år. Kvoten gjelder for perioden fra 1. februar 2024 til 31. mars 2024, eller til kvoten er fylt dersom det skjer før perioden er slutt.

Kvoten gjelder innenfor grønn sone i forvaltningsplanen for rovvilt i rovviltregion 5 Hedmark.

Oslo, Akershus og Østfold

Nemnda i region 4 har ikke myndighet til å vedta kvote fordi bestandsmål ikke er oppnådd. Miljødirektoratet har ikke satt noen kvote i regionen.

Oppland

Rovviltnemnda i region 3 har vedtatt en totalkvote på 12 dyr med en hunndyrkvote på 6 dyr over 1 år som er fordelt slik:

Etter Klagebehandling i Klima- og miljødepartementet er kvota redusert med ett dyr til 11 gauper med en hunndyrkvote på 5 dyr over ett år. Rovviltnemndas opprinnelige kvote før reduksjonen var fordelt slik:

Område 1A: Del av regionen hvor forvaltningsplanen ikke legger opp til ynglinger av gaupe (kommunene Lesja, Dovre, Vågå, Lom og Skjåk): 5 dyr.

Område 1B: Del av regionen hvor forvaltningsplanen ikke legger opp til ynglinger av gaupe (kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel): 5 dyr.

Område 2: Del av regionen der forvaltningsplanen legger opp til 5 årlige ynglinger/familiegrupper av gaupe (kommunene Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal. Sør-Aurdal og Etnedal, Nordre Land, Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Gran): 2 dyr (hvorav 1 hunndyr over 1 år).

Fra og med 1. mars 2024 slås jaktområdene 1A/1B sammen – restkvotene blir da gjeldende for hele område 1, som er beiteprioritert område.

Buskerud, Telemark, Vestfold og tidligere Aust-Agder

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt kvote for jakt på gaupe i 2024. Kvoten er på 21 dyr, hvorav inntil åtte hunner eldre enn ett år. Tre dyr, inkludert to voksne hunner holdes tilbake ved jaktstart.

Kvoten er fordelt på fire kvoteregulerte jaktområder.

Fordeling og kart kan du se i selve vedtaket eller på nettsidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Vestland, Rogaland og tidligere Vest-Agder

Rovviltnemnda i region 1 har åpnet fr for kvotefri jakt på gaupe i hele regionen. Les vedtaket her.

Bildet av gaupe øverst i artikkelen er tatt av Vidar Helgesen.